Δήλωση Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα

      Επενδύουμε στην Καινοτομία

     Η Καινοτομία δεν αναφέρεται μόνο στην χρήση των νέων τεχνολογιών , αλλά πάνω από όλα συνιστά μια νέα προσέγγιση για τον τρόπο εργασίας και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Στο πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας στο δημόσιο τομέα σχεδιάζουμε λύσεις σε όλους τους τομείς της δημόσιας διακυβέρνησης , σε συνεργασία με ειδικούς από τον χώρο της δημόσιας πολιτικής, της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας , των επιχειρήσεων καθώς και ΜΚΟ που έχουν διακριθεί για την καινοτομικές τους προσεγγίσεις αναζητώντας συνεχώς περισσότερο δημιουργικές συνεργατικές σχέσεις.
Θεωρούμε σημαντική την σύνδεση των προσεγγίσεων καινοτομίας στο δημόσιο τομέα με τις βασικές εργασίες και λειτουργίες του, προκειμένου αυτές να συνεισφέρουν στην βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων της κυβέρνησης, τον επανασχεδιασμό του τρόπου δημιουργίας δημόσιας αξίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των δημόσιων πολιτικών.
Στοχεύουμε στην βελτίωση της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης μέσα από την καινοτομία στην οργανωτική διάρθρωση και τις διαδικασίες, την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας και της παροχής δημοσίων υπηρεσιών προς τις ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών οι οποίες στηρίζονται στις πτυχές της καινοτομίες. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε την διεύρυνση της γνώσης για τις ευκαιρίες της ψηφιακής τεχνολογίας και την διάδοση της μάθησης στο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να εισαχθούν στον σχεδιασμό πολιτικών και έργων που θα αλλάξουν τις λειτουργίες των φορέων της δημόσιας διοίκησηςτης απόδοσης της δημόσιας διοίκησης μέσα από την καινοτομία στην οργανωτική διάρθρωση και τις διαδικασίες, την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας και της παροχής δημοσίων υπηρεσιών προς τις ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών οι οποίες στηρίζονται στις πτυχές της καινοτομίες. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε την διεύρυνση της γνώσης για τις ευκαιρίες της ψηφιακής τεχνολογίας και την διάδοση της μάθησης στο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να εισαχθούν στον σχεδιασμό πολιτικών και έργων που θα αλλάξουν τις λειτουργίες των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

Ο πειραματισμός και η πρωτοτυπία είναι
απαραίτητα συστατικά της καινοτόμας δημόσιας διοίκησης

Οι καινοτομίες μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είναι συνεπώς σημαντική η επένδυση στην καινοτομία. Τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι:

  • Πρωτοτυπία: Οι καινοτομίες εισάγουν νέες προσεγγίσεις ή δημιουργούν νέες καταστάσεις.

  • Εφαρμογή: Οι καινοτομίες εφαρμόζονται δεν είναι απλά μια ιδέα.

  • Αντίκτυπος: Οι καινοτομίες στοχεύουν σε καλύτερα αποτελέσματα

Οι καινοτομίες χρειάζονται χώρο

για να αναπτυχθούν

Η ατζέντα μας ενθαρρύνει την δημιουργία χώρου για καινοτομία μέσα στο

πλαίσιο των υφισταμένων κανόνων. Η δημιουργία χώρου καινοτομίας, στον οποίο ευνοείται η αναζήτηση και ο πειραματισμός με νέες ιδέες, σε κάθε δημόσια οργάνωση και η ενθάρρυνση της ηγεσίας ώστε οι υπάλληλοι να αναζητούν βελτιώσεις αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο για την δημιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας. Η ενθάρρυνση σημαίνει υποστήριξη και αναγνώριση της προσπάθειας του προσωπικού για καινοτόμες πρακτικές, κατανόηση σε περίπτωση αποτυχίας καθώς και διάθεση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση της καινοτομίας.

Η καινοτομία χρειάζεται συνεργασίες
για 
να μεγαλώσει

Η ανάπτυξη συνεργασιών εντός και εκτός της δημόσιας οργάνωσης αποτελεί τον παράγοντα που θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις συνθήκες του οικοσυστήματος της καινοτομίας. Στο στάδιο του σχεδιασμού, της παραγωγής και υλοποίησης οι συνεργασίες συνεισφέρουν συνήθως αποτελεσματικότερα στην προώθηση και αποδοχή μιας καινοτομίας. Επίσης μέσα από τις συνεργασίες διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη μεγαλύτερου εύρους καινοτομιών με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Η καινοτομία θα μεγαλώσει
γρηγορότερα εάν τα δεδομένα είναι ανοικτά
και επαναχρησιμοποιήσιμα

Η ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και των καλών πρακτικών στο Δημόσιο Τομέα αυξάνει τις πιθανότητες για την δημιουργία καινοτομιών μέσα από την ανάπτυξη της διάδρασης του δημόσιου τομέα με τους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και με την προώθηση εφαρμογών που στηρίζονται στον ανοικτό κώδικα. Η δυνατότητα διαμοίρασης της γνώσης και των ψηφιακών εργαλείων αυξάνουν τις ευκαιρίες για καλύτερες λύσεις.

 

Κείμενο

Cinterdum Cras mattis, augue id vestibulum mollis, eros arcu erat, sit amet varius erat metus vitae nisl.

hands
architect architecture

Κείμενο

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue id ves tibulum mollis, eros arcu cequat erat.

Corporate locations

Cras vulputate feugiat interdum. Cras mattis, augue isarcu erat, sit amet varius erat metus nisl.

board

[WPSM_AC id=3933]

OPTIONAL SUBHEADING

Use h2 or h3 heading

I am text block. Click edit button to change this text.

Liam

Co-Founder

The recommended photo width here is 500 pixels. I am text block. Click edit button to change this text.

hands
architect architecture

Emma

Co-Founder

The recommended photo width here is 500 pixels. I am text block. Click edit button to change this text.

Liam

Co-Founder

The recommended photo width here is 500 pixels. I am text block. Click edit button to change this text.

notes
computers

Emma

Co-Founder

The recommended photo width here is 500 pixels. I am text block. Click edit button to change this text.

FAQ

Most frequent questions and answers

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

- Since 1984 -

Δήλωση Καινοτομίας

Who we are

Organizing large events is our passion. Since the early start we wanted to enrich you experience, making it meaningful and not just fun and exciting.

Why we are

When you visit our event hall for the first time, it transforms your life, and connects you to the people you always wanted to get to know and love.

Where you are

Are you seeking something different? An opportunity? We invite you to join the conversation our community has been having for the past 30 years.

How it starts

Our events are held every day, every hour and every minute. It takes place everywhere, and nowhere, both at the same time. Don’t worry, you will find us.

Revolution

We all want to change the world. But when you talk about destruction, don’t you know that you can count me out. Don’t you know it’s gonna be alright?

Do what I want, not what I say.

Learn More

Design is an opportunity

We want to create something that does more than just look nice on a page. How are the creative stories of the future going to look like?

Photographer

The photo occurs in a broader scope than the snap of the camera. It starts with the first glance of attention

Video Art

We all shun away from it on museums, but in the real world, video art can, and does, make a difference

Web Design

Endless design possibilities start with a single possibility that wants to expand further than ever before

Πατήστε το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.ik

kp[

Award-Winning​

Add some text here to describe your services to the page visitors.​

Professional​

Add some text here to describe your services to the page visitors.​

Consulting​

Add some text here to describe your services to the page visitors.​

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

5/5

Αυτή είναι η επικεφαλίδα

Πατήστε το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

jj

    Πατήστε το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    Εγγραφείτε στο newsletter
    Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.