ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MACEDONIA THRACE

Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 3.7 (3)

Διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις διαφόρων μονάδων στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) αναπτύχθηκε για να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικών μονάδων, να εμφανίζει τα είδη των αδειοδοτήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία καθώς και άλλα γεωχωρικά στοιχεία, όπως περιοχές Natura.

Συντάκτης Androul, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.