Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομίας:
6 βήματα για την εισαγωγή μιας δημόσιας οργάνωσης στον κύκλο καινοτομίας 0 (0)

Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομίας 6 βήματα για την εισαγωγή μιας δημόσιας οργάνωσης στον κύκλο καινοτομίας.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Εργαλεία & Συστήματα Ποιότητας στον Δ. Βόλου 5 (13)

Ο Δήμος Βόλου, αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, από το 2010 σχεδίασε, ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, δηλαδή ένα σύνολο διαδικασιών μαζί με την απαιτούμενη οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Εξ’ αποστάσεως – ηλεκτρονικές επιθεωρήσεις 0 (0)

Περιγραφή πρακτικής Η ΕΕΑΕ εφαρμόζει σύστημα επιθεώρησης για την επιβολή των διατάξεων των κανονισμών ακτινοπροστασίας προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19. Οι επιθεωρήσεις είναι μέρος του κανονιστικού ελέγχου για διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων ακτινοπροστασίας στον οποίο υπόκεινται (α) όλες οι αιτιολογημένες πρακτικές ακτινοβολιών, (β) οι πρακτικές που περιλαμβάνουν Διαβάστε περισσότερα…

CIVILnEXt 0 (0)

Το CIVILnEXt είναι μία καινοτόμα λύση στο πεδίο της επιχειρησιακής διαχείρισης αποστολών με χαρακτηριστικά μη στρατιωτικών αποστολών (πολιτικές αποστολές) όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και αναπτύσσονται για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.