Διαδικτυακός Οδηγός του Πολίτη, Ψηφιακές Υπηρεσίες και mobile εφαρμογη 4.3 (6)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Εργαστήρι Καινοτομίας «Προληπτική ικανότητα καινοτομίας δημόσιων φορέων και προληπτική πολιτική τεχνολογίας» 0 (0)

Στις 7 Ιουλίου 2021 (13:30-15:15 CET), το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OPSI OECD),  θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, με θέμα “Προληπτική ικανότητα δημόσιων φορέων και πολιτική τεχνολογίας”.

Το εργαστήρι αυτό, σε συνέχεια εργαστηρίων καινοτομίας που διοργανώνει το OPSI OECD, εμβαθύνει στην πτυχή της προληπτικής καινοτομίας και προσανατολίζεται στην εξέταση της σχέσης μεταξύ του σχεδιασμού των συστημάτων δημόσιας διακυβέρνησης για την διαχείριση των μελλοντικών προκλήσεων, με τις αλλαγές στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Τα μέλη της κοινότητας καινοτομίας τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συγκεκριμένο εργαστήρι, το οποίο πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/submission-form-for-oecd-lab-on-7-july/ έως τις 02 Ιουλίου 2021 προκειμένου στην συνέχεια να τους δοθούν πληροφορίες εγγραφής και πρόσβασης.

Λίγα λόγια για το εργαστήρι

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ταχείας κοινωνικο-τεχνικής αλλαγής, καθώς και αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της αύξησης των προκλήσεων όπως η διαχείριση των αποτελεσμάτων της πανδημίας, η προληπτική ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή και της τεχνολογικής ανάπτυξης, η οποία διαταράσσει τα οργανωσιακά μοντέλα και τις σχέσεις των δημοσίων οργανώσεων με την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής προληπτικής διαχείρισης των μελλοντικών προκλήσεων, τα συστήματα Τεχνολογίας και Καινοτομίας, τα οποία υποστηρίζουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Συμβουλευτικός σταθμός για την άνοια- Δήμος Ηρακλείου Αττικής 5 (1)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Covid Law Lab 5 (1)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.