Πλατφόρμα πιστοποιημένης επιμόρφωσης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων της σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα 0 (0)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Έργο της ΓΓΑΔΔΤ για το σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας στο δημόσιο τομέα 0 (0)

Η Γενική Γραμματεία  Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΓΓΑΔΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιεί έργο σε συνεργασία με την Expertise France, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της DG REFORM, με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Το έργο αυτό, το οποίο εντάσσεται στις δράσεις της Διαβάστε περισσότερα…

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης (IBO- Innovation Business Observatory) 5 (3)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Πάρκα Τσέπης – Συνολικό Σχέδιο για Κατασκευή Πλατειών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων 5 (1)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή υποβολής και διαχείρισης εγγράφων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης 5 (149)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.