Έκθεση για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Από το 2020, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) υλοποιεί συνεχώς σημαντικές δράσεις οι οποίες έχουν βάλει τα θεμέλια για την εισαγωγή της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, ανάμεσα στις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν ο σχεδιασμός του Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα, το οποίο εστίασε στη δημιουργία Διαβάστε περισσότερα…

Τηλεαποκατάσταση ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα 0 (0)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων (route planning) της μεταφοράς μαθητών στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Αττικής 0 (0)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Σε διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα το οποίο εισάγει διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη ρύθμιση των βασικών στοιχείων ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τους δημόσιους φορείς να προσανατολιστούν στην ανάπτυξη καινοτομίας και θα ενδυναμώνει την ικανότητά τους να καινοτομούν. Το νομοσχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.