Σύστημα Ασφαλούς μετάδοσης θεμάτων εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 5 (8)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Εσωτερικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του ΦοΔΣΑ ΚΜ 5 (8)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Πληροφοριακό Σύστημα για την Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ιονίων Νήσων 5 (8)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Ασφαλές Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων 4.6 (9)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εργαστήρι Καινοτομίας για την αξιολόγηση εμποδίων στον σχεδιασμό πρακτικών καινοτομίας στο δημόσιο τομέα 0 (0)

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣ συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Sludge Academy» η οποία επικεντρώνεται στην εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης για τον έλεγχο και επίλυση εμποδίων που προκαλούνται από μη δικαιολογημένες τριβές. Οι τριβές προκαλούνται όταν Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.