Συνάντηση της Ομάδας Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 18 Ιανουαρίου 2024 Λάρισα, 6 Νοεμβρίου 2023 Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Καινοτομίας, η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε με σκοπό την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.), έλαβε χώρα την Παρασκευή Διαβάστε περισσότερα…

Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση Ομάδας Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Με την Υπουργική Απόφαση αρ. 26205/21-4-2023 συστήνεται Ομάδα  Καινοτομίας με σκοπό την παροχή υποστήριξης στον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.). Επιμέρους στόχοι της Ομάδας Καινοτομίας είναι, ιδίως: α) Η ενδυνάμωση Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.