Εσωτερικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του ΦοΔΣΑ ΚΜ 5 (11)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Εργαλείο διαχείρισης ιατρονοσηλευτικών παρεμβάσεων και λοιμώξεων CLABSI σε Παιδιατρική ΜΕΘ 5 (10)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Αυτοματοποιημένη Ιχνηλασιμότητα Ενδονοσοκομειακής Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) 5 (12)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Εργαστήρι Διάγνωσης Εμποδίων στη Διαδικασία Ανάπτυξης Καινοτομίας 0 (0)

Στις 10 Οκτωβρίου υλοποιήθηκε διαδικτυακά εργαστήρι καινοτομίας από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών με σκοπό τη διάγνωση εμποδίων στη διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας με τη μορφή πρωτοτύπου, αξιοποιώντας τη συμπεριφορική επιστήμη. Στο εργαστήρι,  συμμετείχαν 11 στελέχη από τους δήμους: Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Παλαιού Φαλήρου, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας και Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.