Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία για τον έλεγχο ασθενών με Αιμοσφαιρινοπάθειες 5 (8)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Δήλωση συμμετοχής στο Συνέδριο 26-27 Ιανουαρίου : «Innovation Greece 5.0: Η Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν» 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 23 Ιανουαρίου 2024 Το Smart Attica EDIH, o πρώτος Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα και μέλος της Ομάδας Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα τον οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Innovation Greece 5.0: Η Καινοτομία στην Ελλάδα και Διαβάστε περισσότερα…

Συμμετοχή σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD : Έως 26/01. 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 23 Ιανουαρίου 2024 Tο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OPSI OECD σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς καινοτομίας που συμμετέχουν στις εργασίες του δικτύου του όπως η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, έχει απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή πρακτικών καινοτομίας Διαβάστε περισσότερα…

Whistleblowing Platform – Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αναφορών βάσει του ν. 4990/2022 5 (15)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Δ. προς τους δημόσιους φορείς για συμμετοχή στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 18 Ιανουαρίου 2024 Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) με πρόσκλησή της έχει δημιουργήσει το Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα (Δ.Κ.Δ.Τ.) στο οποίο συμμετέχουν ήδη εκπρόσωποι από περισσότερους από 100 δημόσιους φορείς από ένα μεγάλο εύρος όπως είναι Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρειες και Δήμους. Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.