Δρασεις

Απευθυνόμαστε στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και παρέχουμε τα εξής:

Δρασεις

Απευθυνόμαστε στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και παρέχουμε τα εξής:

 

Προωθούμε την εμπειρική μάθηση, την δημιουργία μοντέλων και τον πειραματισμό.
Διάβασε περισσότερα εδώ: https://innovation.gov.gr/innovation-labs/

 

Διαδίδουμε τις νέες τάσεις, τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις, αναδεικνύουμε καλές πρακτικές από τη Ελλάδα.

 

Συνεργαζόμαστε με φορείς της δημόσιας διοίκησης, τον ιδιωτικό τομέα και τα πανεπιστήμια για την επίλυση προκλήσεων.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.