Δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Κρήτης 4.3 (6)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

e – Αιτήματα 5 (3)

Πρόκειται για μια απλοποιημένη πλατφόρμα καταχώρησης ομοιογενών πρωτογενών και τεκμηριωμένων αιτημάτων.

e – Εισηγήσεις 5 (5)

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υπηρεσίες του Δήμου θα διακινούν τις εισηγήσεις τους προς Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο από το πρώτο στάδιο των υπογραφών, έως και την ολοκλήρωσή τους.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.