Πρόσκληση: Υποβολή καινοτομιών στο OPSI OECD και συμμετοχή στη δράση “Edge of Government” 0 (0)

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ (OPSI OECD) απευθύνει πρόκληση στα μέλη του, για τη συμμετοχή τους στη δράση συλλογής καινοτόμων πρακτικών από όλο τον κόσμο προκειμένου αυτές να αναδειχθούν σε διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών υποστηρίζει και προωθεί τη δράση του OPSI OECD σε εθνικό επίπεδο ως μέλος του δικτύου του.

Η δράση του OPSI OECD συνδιοργανώνεται με το Κέντρο για τη Κυβερνητική Καινοτομία του Ντουμπάι, Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation (MBRCGI). Στο πλαίσιο της δράσης, προσκαλούνται οι δημόσιες οργανώσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει ή συμμετέχουν σε καινοτόμες πρωτοβουλίες με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και υπηρεσιών και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες, να τις υποβάλλουν προκειμένου στη συνέχεια:

  • Να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του OPSI OECD και
  • Να συμπεριληφθούν σε εκθέσεις για τις διεθνείς τάσεις της καινοτομίας, οι οποίες θα καταρτιστούν από τον ΟΟΣΑ.

Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη καινοτομιών στο διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών από τον διοικητικό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα, την υγεία, τη παιδεία, την πράσινη

Περισσότερα

Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση την εποχή της πανδημίας, Εκπομπές «Μαθαίνουμε στο Σπίτι» και «Μαθαίνουμε Ασφαλείς» 4.9 (210)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Σύστημα βελτιστοποίησης – αυτοματοποίησης Δημοσιονομικού Ελέγχου με αξιοποίηση δεδομένων και ανάλυση κινδύνων 0 (0)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Παιδική Ομπρέλα 5 (491)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Ψηφιακός δυναμικός πολυπεπίπεδος αγροτικός χάρτης γεωχωρικών δεδομένων της Περιφέρειας Αττικής 5 (1)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.