Συμβουλευτικός σταθμός για την άνοια- Δήμος Ηρακλείου Αττικής 5 (4)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Covid Law Lab 3.8 (4)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Smart policing 0 (0)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Εργαστήρι Καινοτομίας OPSI ΟΟΣΑ 8 Ιουνίου 2021 : «Μοντέλο 4 Facet : Προσαρμοστική καινοτομία» 0 (0)

Στις 8 Ιουνίου 2021 (14:00-17:00 CET) ώρα Ελλάδας, το OPSI OECD,  σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού της Πορτογαλίας, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, στο μοντέλο των 4 πτυχών, με θέμα “Προσαρμοστική Καινοτομία: δημιουργώντας βιώσιμες και ευέλικτες πρακτικές στον δημόσιο τομέα”.  Το εργαστήρι αυτό αποτελεί μέρος σειράς εργαστηρίων που έχει Διαβάστε περισσότερα…

Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων Περιφέρειας Κρήτης 5 (5)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.