Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση επαγγελματικών ομάδων σε θέματα ακτινοπροστασίας 0 (0)

Περιγραφή καινοτομίας

H Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει, προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19, διαδικτυακή/εξ αποστάσεως κατάρτιση επαγγελματικών ομάδων στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας, προσφέρoντας σε επαγγελματίες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις που συνδυάζουν θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση αναφορικά με την ασφαλή χρήση πηγών ακτινοβολίας ή την ασφαλή ενασχόλησή τους με πρακτικές ακτινοβολιών. H κατάρτιση σε θέματα ακτινοπροστασίας αφορά κατά κύριο λόγο εργαζόμενους με ακτινοβολίες, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και δομές υγείας (π.χ. τεχνολόγοι, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροί, ακτινοφυσικοί) και σε βιομηχανικούς χώρους π.χ. ραδιογράφοι. Επιπλέον, μπορεί να αφορά προσωπικό των ειδικών ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. Πυροσβεστικό σώμα, λιμενικό, ΕΚΑΒ κ.ά).

Στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο συμμετείχαν 35 εκπαιδευόμενοι, που εργάζονται σε εγκαταστάσεις τελωνείων, αεροδρομίων και λιμένων, καθώς και σε μεταφορικές εταιρείες, οι οποίοι λειτουργούν συστήματα ασφάλειας με χρήση ακτινοβολιών, δηλαδή τα γνωστά μηχανήματα X-rays και υποστηρίχθηκε εκ μέρους της ΕΕΑΕ από 2 εκπαιδευτές.

 

Στόχος

Σκοπός είναι στην περίοδο της πανδημίας να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η νοοτροπία ασφάλειας (safety culture) στους οργανισμούς και στο προσωπικό που εφαρμόζουν πρακτικές με χρήση ακτινοβολίας. 

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Η ηλεκτρονική διενέργεια της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης προβλέπεται να συνεχιστεί

Περισσότερα

Παροχή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής – Δήμος Σερρών 0 (0)

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και προκειμένου για την αποφυγή της μετάδοσης μέσω συγχρωτισμού, επισπεύσθηκε η λειτουργία της εφαρμογής e-δημότης Clicknspot. Μέσω της εφαρμογής μπορεί να γίνεται πλέον η υποβολή αιτήσεων από δημότες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη λήψη πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων από τις δημοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά, προκειμένου για την διευκόλυνση των δημοτών και την μείωση της ανάγκης επίσκεψης στις δημοτικές υπηρεσίες.
Συντάκτης Androul, πριν από

Κέντρο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών Δήμου Βισαλτίας 0 (0)

Ο Δήμος Βισαλτίας ανέπτυξε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά αιτήματα από δημότες και επιχειρήσεις, να τα διεκπεραιώνει και να τα επιστρέφει στην ψηφιακή θυρίδα των δημοτών. Έτσι, την περίοδο της πανδημίας Covid-19, αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, μέσω του οποίου μεταδίδεται ο ιός, των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία και τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από απόσταση.
Συντάκτης Androul, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.