Εξ’ αποστάσεως – ηλεκτρονικές επιθεωρήσεις 0 (0)

Περιγραφή πρακτικής

Η ΕΕΑΕ εφαρμόζει σύστημα επιθεώρησης για την επιβολή των διατάξεων των κανονισμών ακτινοπροστασίας προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19. Οι επιθεωρήσεις είναι μέρος του κανονιστικού ελέγχου για διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων ακτινοπροστασίας στον οποίο υπόκεινται (α) όλες οι αιτιολογημένες πρακτικές ακτινοβολιών, (β) οι πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά που προκαλούν έκθεση των εργαζομένων ή μελών του κοινού, η οποία δεν δύναται να παραβλεφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας και (γ) η μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Επομένως, οι οργανισμοί που υπόκεινται σε επιθεωρήσεις είναι μεταξύ άλλων μονάδες υγείας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία όπου λειτουργεί εξοπλισμός ακτινοβολιών (π.χ. μονάδες ακτινοθεραπείας, οδοντιατρεία, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, εργαστήρια με μαγνητικούς τομογράφους κ.ά.) και εταιρείες μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση του κινδύνου που σχετίζεται με τις πρακτικές, μια γενική εκτίμηση των ζητημάτων ακτινοπροστασίας στις πρακτικές και τον βαθμό συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Οι επιθεωρήσεις είναι «προγραµµατισµένες» ή «έκτακτες», μπορούν δηλαδή να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιθεωρήσεις γίνονται είτε «προειδοποιηµένα» είτε «απροειδοποίητα».

Στόχος

Η διενέργεια ηλεκτρονικών επιθεωρήσεων συμβάλλει την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας στην ασφάλεια όλων και ταυτόχρονα διευκολύνει την άσκηση του κανονιστικού

Περισσότερα

Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση επαγγελματικών ομάδων σε θέματα ακτινοπροστασίας 0 (0)

Περιγραφή καινοτομίας

H Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει, προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19, διαδικτυακή/εξ αποστάσεως κατάρτιση επαγγελματικών ομάδων στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας, προσφέρoντας σε επαγγελματίες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις που συνδυάζουν θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση αναφορικά με την ασφαλή χρήση πηγών ακτινοβολίας ή την ασφαλή ενασχόλησή τους με πρακτικές ακτινοβολιών. H κατάρτιση σε θέματα ακτινοπροστασίας αφορά κατά κύριο λόγο εργαζόμενους με ακτινοβολίες, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και δομές υγείας (π.χ. τεχνολόγοι, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροί, ακτινοφυσικοί) και σε βιομηχανικούς χώρους π.χ. ραδιογράφοι. Επιπλέον, μπορεί να αφορά προσωπικό των ειδικών ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. Πυροσβεστικό σώμα, λιμενικό, ΕΚΑΒ κ.ά).

Στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο συμμετείχαν 35 εκπαιδευόμενοι, που εργάζονται σε εγκαταστάσεις τελωνείων, αεροδρομίων και λιμένων, καθώς και σε μεταφορικές εταιρείες, οι οποίοι λειτουργούν συστήματα ασφάλειας με χρήση ακτινοβολιών, δηλαδή τα γνωστά μηχανήματα X-rays και υποστηρίχθηκε εκ μέρους της ΕΕΑΕ από 2 εκπαιδευτές.

 

Στόχος

Σκοπός είναι στην περίοδο της πανδημίας να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η νοοτροπία ασφάλειας (safety culture) στους οργανισμούς και στο προσωπικό που εφαρμόζουν πρακτικές με χρήση ακτινοβολίας. 

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Η ηλεκτρονική διενέργεια της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης προβλέπεται να συνεχιστεί

Περισσότερα

Animal Solidarity 0 (0)

Το #AnimalSolidarityGR καλεί σε συστράτευση τις επιχειρήσεις, τους φορείς, καθώς και τους κτηνιάτρους της χώρας που επιθυμούν να βοηθήσουν, ώστε να μην αφήσουμε απροστάτευτους τους τετράποδους φίλους μας, σ΄ αυτήν την πρωτόγνωρη συγκυρία.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.