Εξ’ αποστάσεως – ηλεκτρονικές επιθεωρήσεις 0 (0)

Περιγραφή πρακτικής

Η ΕΕΑΕ εφαρμόζει σύστημα επιθεώρησης για την επιβολή των διατάξεων των κανονισμών ακτινοπροστασίας προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19. Οι επιθεωρήσεις είναι μέρος του κανονιστικού ελέγχου για διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων ακτινοπροστασίας στον οποίο υπόκεινται (α) όλες οι αιτιολογημένες πρακτικές ακτινοβολιών, (β) οι πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά που προκαλούν έκθεση των εργαζομένων ή μελών του κοινού, η οποία δεν δύναται να παραβλεφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας και (γ) η μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Επομένως, οι οργανισμοί που υπόκεινται σε επιθεωρήσεις είναι μεταξύ άλλων μονάδες υγείας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία όπου λειτουργεί εξοπλισμός ακτινοβολιών (π.χ. μονάδες ακτινοθεραπείας, οδοντιατρεία, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, εργαστήρια με μαγνητικούς τομογράφους κ.ά.) και εταιρείες μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση του κινδύνου που σχετίζεται με τις πρακτικές, μια γενική εκτίμηση των ζητημάτων ακτινοπροστασίας στις πρακτικές και τον βαθμό συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Οι επιθεωρήσεις είναι «προγραµµατισµένες» ή «έκτακτες», μπορούν δηλαδή να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιθεωρήσεις γίνονται είτε «προειδοποιηµένα» είτε «απροειδοποίητα».

Στόχος

Η διενέργεια ηλεκτρονικών επιθεωρήσεων συμβάλλει την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας στην ασφάλεια όλων και ταυτόχρονα διευκολύνει την άσκηση του κανονιστικού

Περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής ελέγχου ανέπαφης συναλλαγής εισόδου-εξόδου
αθλητών και επισκεπτών
στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο 0 (0)

Περιγραφή καινοτομίας

Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο του Δήμου Πατρών αποτελεί ένα μεγάλο σύνολο ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων με κύριο γήπεδο ποδοσφαίρου χωρητικότητας 23.588 θέσεων, κύριο ανοικτό στίβο, βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδα για ποδόσφαιρο 5*5, μπάσκετ, βόλεϊ, αίθουσες κλειστών γυμναστηρίων, πινγκ πονγκ, πάλη, άρση βαρών κ.α. H δραστηριότητα ανέρχεται σε 300 άτομα κατά μέσο όρο ανά ημέρα, χωρίς να υπολογίζονται οι συνεχείς διεθνείς, πανελλήνιοι και τοπικοί αγώνες και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η συχνή προσέλευση των πολιτών κατά τις πολιτιστικές και λοιπές δραστηριότητες.

Ο καθημερινός έλεγχος εσόδου των αθλητών λάμβανε χώρα με χειρόγραφη καταγραφή σε βιβλία. Ο συνωστισμός τις ώρες αιχμής δημιουργούσε αυξητικά συνθήκες μετάδοσης ασθενειών, μη παραγωγικότητας και περιορισμένης παροχής υπηρεσιών.

Στην κρίση του COVID-19, ο Δήμος Πατρέων ανταποκρίθηκε άμεσα και ενεργά αναπτύσσοντας χωρίς κανένα κόστος, με το υπάρχων προσωπικό του Δήμου Πατρέων στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, δικτυακή εφαρμογή ελέγχου ανέπαφης συναλλαγής εισόδου-εξόδου αθλητών και επισκεπτών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Κατά την είσοδο του αθλητή περνάει στην εφαρμογή εισόδου η ώρα επίσκεψης, το id του αθλητή /επισκέπτη, τραβώντας αυτόματα σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα, όπως ώρα, όνομα, επώνυμο, ιδιότητα, αθλητικός σύλλογος, χώρος άθλησης κλπ από τη βάση δεδομένων της εφαρμογής, ενώ κατά την έξοδο του αθλητή ακολουθείται η ίδια ηλεκτρονική πλέον διαδικασία.

Έτσι προστατεύεται η

Περισσότερα

Αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού του BLUE LAB για την κατασκευή ασπίδων προστασίας απέναντι στον COVID-19 0 (0)

Ο Δήμος Πειραιά αξιοποιώντας τον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη - «Blue Lab», συνέβαλε στην αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 με την παραγωγή ασπίδων προστασίας προσώπου. Οι ασπίδες παράγονται με τη μέθοδο της 3D εκτύπωσης και προσφέρονται δωρεάν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.

Βοήθεια στο Σπίτι 0 (0)

Κατά την τρέχουσα περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοïού, αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης των περισσότερο ευάλωτων ομάδων πολιτών (απόρων, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κα). Σε αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας οργανωμένης δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» στους δήμους, η οποία μπορεί, άμεσα και αποτελεσματικά, να συμβάλει στην προσφορά ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως τους ασθενέστερους.
Συντάκτης Androul, πριν από

Γίνε Eθελοντής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 0 (0)

Κάλυψη των αναγκών και στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, μέσα από την προσφορά τροφίμων, φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης και προστασίας, εξοπλισμού στέγασης αλλά και κοινωνικών υπηρεσιών, ειδικά εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την προσπάθεια, συμπληρώνουν τα πεδία που βρίσκονται στη σελίδα «Θέλω να βοηθήσω» με τις λεπτομέρειες της προσφοράς και την αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η προσφορά μπορεί να έχει εθνικό ή τοπικό χαρακτήρα. Να αφορά δηλαδή μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή ολόκληρη τη χώρα.Στόχος είναι να μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά καθημερινής διαβίωσης.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.