Το Βιβλίο της Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα ΟΟΣΑ 0 (0)

Η Διακήρυξη Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποτελεί το νομικό εργαλείο το οποίο υιοθετήθηκε τον Μάϊο του 2019 από το Συμβούλιο των Υπουργών του ΟΟΣΑ. Μέχρι σήμερα 43 χώρες έχουν υιοθετήσει τη Διακήρυξη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα. Η Διακήρυξη Καινοτομίας αποτελεί το βασικότερο κείμενο διεθνώς για την πολιτική της καινοτομίας βάσει του οποίου παρέχονται κατευθύνσεις σε πέντε αρχές για την συστημική εφαρμογή της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.

Τον Απρίλιο του 2022, το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ δημοσίευσε ένα καινοτόμο εργαλείο το βιβλίο (Playbook) της εφαρμογής της Διακήρυξης Καινοτομίας σε μια διαδρομή τριών  βημάτων. Το Playbook αποτελεί ένα ανοικτό, εύκολα προσβάσιμο και πρακτικό εργαλείο με οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο που οι αρχές της Διακήρυξης Καινοτομίας μπορούν να επιλύσουν τις προκλήσεις στο δημόσιο τομέα. Το Playbook, απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τους βοηθά να αξιολογήσουν και να επεκτείνουν τη γνώση τους για τη καινοτομία, να εντοπίσουν ευκαιρίες βελτίωσης καθώς και να μετατρέψουν τη γνώση τους σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Επίσης το Playbook μπορεί να αξιοποιηθεί για την διαμόρφωση στρατηγικής για τη καινοτομία σε επίπεδο οργάνωσης.  Το Playbook δεν παρέχει έτοιμες απαντήσεις ούτε για τις προκλήσεις ούτε για τις πιθανές λύσεις.

Περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Πρακτικές συμβουλές και ιδέες σε στελέχη του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή των αρχών της Διακήρυξης Καινοτομίας και την προώθηση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.