Συμμετοχή σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD : Έως 26/01. 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 23 Ιανουαρίου 2024 Tο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OPSI OECD σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς καινοτομίας που συμμετέχουν στις εργασίες του δικτύου του όπως η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, έχει απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή πρακτικών καινοτομίας Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Δ. προς τους δημόσιους φορείς για συμμετοχή στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 18 Ιανουαρίου 2024 Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) με πρόσκλησή της έχει δημιουργήσει το Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα (Δ.Κ.Δ.Τ.) στο οποίο συμμετέχουν ήδη εκπρόσωποι από περισσότερους από 100 δημόσιους φορείς από ένα μεγάλο εύρος όπως είναι Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρειες και Δήμους. Διαβάστε περισσότερα…

Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση Ομάδας Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Με την Υπουργική Απόφαση αρ. 26205/21-4-2023 συστήνεται Ομάδα  Καινοτομίας με σκοπό την παροχή υποστήριξης στον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.). Επιμέρους στόχοι της Ομάδας Καινοτομίας είναι, ιδίως: α) Η ενδυνάμωση Διαβάστε περισσότερα…

Νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Σε διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα το οποίο εισάγει διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη ρύθμιση των βασικών στοιχείων ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τους δημόσιους φορείς να προσανατολιστούν στην ανάπτυξη καινοτομίας και θα ενδυναμώνει την ικανότητά τους να καινοτομούν. Το νομοσχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την καινοτομία 0 (0)

Πρόσκληση συμμετοχής στην κοινότητα καινοτομίας Στις 01/12/2021 , η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με έγγραφο της προσκάλεσε τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η καινοτομία αποτελεί μια από τις πλέον ανερχόμενες ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.