Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την καινοτομία 0 (0)

Πρόσκληση συμμετοχής στην κοινότητα καινοτομίας

Στις 01/12/2021 , η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με έγγραφο της προσκάλεσε τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η καινοτομία αποτελεί μια από τις πλέον ανερχόμενες ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν και να διαθέτουν οι δημόσιες οργανώσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό τους.

Η καινοτομία όταν αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία και με τη κατάλληλη μεθοδολογία και γνώση μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό για να υποστηρίξει τις δημόσιες οργανώσεις να λειτουργήσουν αποδοτικά και με ευελιξία, ανταποκρινόμενες στις μεταβολές του περιβάλλοντος προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, έχουν αναπτυχθεί σχετικά εργαλεία τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις δημόσιες οργανώσεις στην διαδικασία της καινοτομίας και να ενισχύσουν την γνώση τους για καινοτομία.

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, καλεί τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα καινοτομίας, μέσα από την  εγγραφή και συμμετοχή τους  στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα καθώς και υποβάλλουν και να διαμοιράσουν τις καινοτομίες που έχουν αναπτύξει.

 

Υποβολή Καινοτομιών

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, αποτελεί το κεντρικό σημείο στην ελληνική δημόσια διοίκηση στο οποίο συγκεντρώνονται καλές πρακτικές, γνώσεις

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση –
Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr –
Παρατηρητήριο Καινοτομίας 0 (0)

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση – Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr – Παρατηρητήριο Καινοτομίας
Συντάκτης Androul, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.