Έξυπνες εφαρμογές για την προώθηση του θεματικού τουρισμού Δήμου Πατρέων 5 (1)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Διαδικτυακός Οδηγός του Πολίτη, Ψηφιακές Υπηρεσίες και mobile εφαρμογη 4.4 (7)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Σύστημα καταγραφής ζητημάτων στη τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων 4.8 (5)

Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις – μέλη του, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία, ανεξαιρέτως όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Patras’ Sense.City – Οι πολίτες της Πάτρας είστε οι αισθητήρες της πόλης 4.9 (7)

Οι πολίτες λειτουργούν σαν αισθητήρες της πόλης. Χρησιμοποιώντας τις δικές τους συσκευές επικοινωνίας (smartphone, tablets κ.α), είτε μέσω της εφαρμογής sense.city, ενημερώνουν τους συμπολίτες και το δήμο για προβλήματα και συμβάντα που συμβαίνουν κάθε στιγμή.

Δήμος Τρικκαίων

Βελτίωση συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων 0 (0)

Πρόκειται για την απόλυτη αποτύπωση των κάδων που βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού ως προς τη γεωχωρική τους θέση, αλλά και τον όγκο των απορριμμάτων που μπορούν να δεχτούν.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.