Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης (IBO- Innovation Business Observatory) 5 (3)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόγραμμα περιεγχειρητικής διαχείρισης αίματος ασθενούς- Patient Blood Management (PBM) 4.7 (3)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

e – Εισηγήσεις 5 (4)

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υπηρεσίες του Δήμου θα διακινούν τις εισηγήσεις τους προς Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο από το πρώτο στάδιο των υπογραφών, έως και την ολοκλήρωσή τους.

CIVILnEXt 0 (0)

Το CIVILnEXt είναι μία καινοτόμα λύση στο πεδίο της επιχειρησιακής διαχείρισης αποστολών με χαρακτηριστικά μη στρατιωτικών αποστολών (πολιτικές αποστολές) όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και αναπτύσσονται για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.