Πρόγραμμα περιεγχειρητικής διαχείρισης αίματος ασθενούς- Patient Blood Management (PBM) 5 (1)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

e – Αιτήματα 5 (2)

Πρόκειται για μια απλοποιημένη πλατφόρμα καταχώρησης ομοιογενών πρωτογενών και τεκμηριωμένων αιτημάτων.

e – Εισηγήσεις 5 (4)

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υπηρεσίες του Δήμου θα διακινούν τις εισηγήσεις τους προς Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο από το πρώτο στάδιο των υπογραφών, έως και την ολοκλήρωσή τους.

CIVILnEXt 0 (0)

Το CIVILnEXt είναι μία καινοτόμα λύση στο πεδίο της επιχειρησιακής διαχείρισης αποστολών με χαρακτηριστικά μη στρατιωτικών αποστολών (πολιτικές αποστολές) όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και αναπτύσσονται για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Early Warning for Increased Situational Awareness – EWISA 0 (0)

Το ερευνητικό πρόγραμμα "EarlyWarning for IncreasedSituationalAwareness-EWISA" στο πλαίσιο του FP7 χρηματοδοτικού προγράμματος που αφορά την Ασφάλεια με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Pre-OperationalValidation on landborders (POV) - Topic SEC-2013.3.3.2-1), είχε σαν στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης στα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των διαφόρων κρατών μελών του προγράμματος.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.