Δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Κρήτης 4.2 (5)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

e – Αιτήματα 0 (0)

Πρόκειται για μια απλοποιημένη πλατφόρμα καταχώρησης ομοιογενών πρωτογενών και τεκμηριωμένων αιτημάτων.

e – Εισηγήσεις 5 (1)

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υπηρεσίες του Δήμου θα διακινούν τις εισηγήσεις τους προς Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο από το πρώτο στάδιο των υπογραφών, έως και την ολοκλήρωσή τους.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Εργαλεία & Συστήματα Ποιότητας στον Δ. Βόλου 5 (13)

Ο Δήμος Βόλου, αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, από το 2010 σχεδίασε, ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, δηλαδή ένα σύνολο διαδικασιών μαζί με την απαιτούμενη οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

CIVILnEXt 0 (0)

Το CIVILnEXt είναι μία καινοτόμα λύση στο πεδίο της επιχειρησιακής διαχείρισης αποστολών με χαρακτηριστικά μη στρατιωτικών αποστολών (πολιτικές αποστολές) όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και αναπτύσσονται για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.