Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Διαδραστική απεικόνιση δεικτών λειτουργίας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 5 (43)

Διαδραστική απεικόνιση της εξέλιξης των δεικτών λειτουργίας του νοσοκομείου καθώς και καθημερινή παροχή στοιχείων & απεικονίσεων της κατανομής του πλήθους ασθενών του Ψ.Ν.Α.

Συντάκτης Androul, πριν από
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MACEDONIA THRACE

Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση κενών θέσεων φαρμακείων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 3 (1)

Διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις επιτρεπόμενες και κενές θέσεις των φαρμακείων στη γεωγραφική έκταση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ. Η καταχώρηση γίνεται ανά ΠΕ, ανά Δήμο, δημοτική ενότητα και τέλος ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα σύμφωνα με τον πληθυσμιακή κάλυψη και το νομικό πλαίσιο.

Συντάκτης Androul, πριν από
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MACEDONIA THRACE

Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση ιατρικών ειδικοτήτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 0 (0)

Διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις ιατρικές ειδικότητες και λεπτομέρειες σε όλα τα νοσοκομεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας. Το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τις ιατρικές ειδικότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Περιφέρειας.

Συντάκτης Androul, πριν από
Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

One stop liaison office Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5 (3)

Μοναδικό σημείο διεπαφής επιχειρηματία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συντάκτης Androul, πριν από
Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Forum Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς 5 (2)

Iστότοπος δημόσιας συζήτησης (Forum), σχεδιασμένος για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Διαδικτυακή (on line) διαδικασία, που θα αποτελέσει ένα σύστημα «ανοιχτής εγκυκλίου» και θα επιλύει άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες ή αμφισβητήσεις, θα παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς και θα κάνει κτήμα όλων των συμμετεχόντων καλές πρακτικές, πληροφορίες, έγγραφα ή άλλο υλικό που κάποιο μέλος διαθέτει.

Συντάκτης Androul, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.