Διαδικτυακός Οδηγός του Πολίτη, Ψηφιακές Υπηρεσίες και mobile εφαρμογη 4 (4)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Συμβουλευτικός σταθμός για την άνοια- Δήμος Ηρακλείου Αττικής 0 (0)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Κρήτης 4.2 (5)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Patras’ Sense.City – Οι πολίτες της Πάτρας είστε οι αισθητήρες της πόλης 5 (6)

Οι πολίτες λειτουργούν σαν αισθητήρες της πόλης. Χρησιμοποιώντας τις δικές τους συσκευές επικοινωνίας (smartphone, tablets κ.α), είτε μέσω της εφαρμογής sense.city, ενημερώνουν τους συμπολίτες και το δήμο για προβλήματα και συμβάντα που συμβαίνουν κάθε στιγμή.

Blue Lab – Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Γαλάζιας Ανάπτυξης 4.8 (5)

Η καινοτομία του Blue Lab - Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Γαλάζιας Ανάπτυξης (ΚΕΚΓΑ) εντοπίζεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, επικεντρώνεται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα ως βασικό μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεύτερον, συνδυάζει τη διάθεση προηγμένης τεχνολογίας με υπηρεσίες επιτάχυνσης επιχειρήσεων.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.