Πρόσκληση για συμμετοχή σε Εργαστήρι Καινοτομίας για την αξιολόγηση εμποδίων στον σχεδιασμό πρακτικών καινοτομίας στο δημόσιο τομέα 0 (0)

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠΕΣ συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Sludge Academy» η οποία επικεντρώνεται στην εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης για τον έλεγχο και επίλυση εμποδίων που προκαλούνται από μη δικαιολογημένες τριβές. Οι τριβές προκαλούνται όταν Διαβάστε περισσότερα…

Διοργάνωση Εργαστηρίων Καινοτομίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 0 (0)

Τα Εργαστήρια Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα εισάγονται με τον ν. 5027/23 «Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα…..»   ως επίσημος θεσμός με τον οποίο επιδιώκεται η ενδυνάμωση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με εξειδικευμένες γνώσεις, η συνεργασία των δημοσίων φορέων στην μεταφορά καλών πρακτικών καθώς και η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και καινοτόμων Διαβάστε περισσότερα…

Innovation GOV.LAB: Εργαστήρι για το Playbook της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα του ΟΟΣΑ 0 (0)

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε τη Διακήρυξη Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναδεικνύοντας τη δέσμευση για τη διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η Διακήρυξη , η οποία υιοθετήθηκε από 43 κράτη, μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και αναρτήθηκε στη Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόσκληση συμμετοχής του Δικτύου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα στον Μαραθώνιο Καινοτομίας «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» 0 (0)

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, συμμετέχει ενεργά και υποστηρίζει την εκδήλωση του Μαραθωνίου Καινοτομίας, που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με τίτλο “ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon”. Η εκδήλωση, “ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon” προγραμματίζεται για τις 19 – 20 Φεβρουαρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί υβριδικά. Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.