Εργαστήρι Καινοτομίας OPSI ΟΟΣΑ 11 Μάϊου 2021 : Καινοτομία Προσανατολισμένη στην Βελτίωση 0 (0)

Στις 11 Μαϊου 2021 (14:00-17:00 CET), το  OPSI OECD,  σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αυστρίας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, στο μοντέλο των 4 πτυχών, με αντικείμενο την καινοτομία που «προσανατολίζεται στη βελτίωση».  Το εργαστήρι αυτό αποτελεί μέρος σειράς εργαστηρίων που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ και εντάσσονται σε πρόγραμμα Διαβάστε περισσότερα…

Εργαστήρι για τις πτυχές της καινοτομίας:
Τι πιστεύουν τα στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την διοίκηση της καινοτομίας στην οργάνωσή τους; 0 (0)

Με αφορμή το διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών στις 17 Νοεμβρίου 2020 για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα και την αναζήτηση της επόμενης μέρας μετά την εκδήλωση της πανδημίας του Covid-19, δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε εργαστήρι καινοτομίας , για τον στρατηγικό σχεδιασμό της καινοτομίας, με τη συμμετοχή στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.