Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την καινοτομία 0 (0)

Πρόσκληση συμμετοχής στην κοινότητα καινοτομίας

Στις 01/12/2021 , η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με έγγραφο της προσκάλεσε τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η καινοτομία αποτελεί μια από τις πλέον ανερχόμενες ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν και να διαθέτουν οι δημόσιες οργανώσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό τους.

Η καινοτομία όταν αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία και με τη κατάλληλη μεθοδολογία και γνώση μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό για να υποστηρίξει τις δημόσιες οργανώσεις να λειτουργήσουν αποδοτικά και με ευελιξία, ανταποκρινόμενες στις μεταβολές του περιβάλλοντος προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, έχουν αναπτυχθεί σχετικά εργαλεία τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις δημόσιες οργανώσεις στην διαδικασία της καινοτομίας και να ενισχύσουν την γνώση τους για καινοτομία.

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, καλεί τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα καινοτομίας, μέσα από την  εγγραφή και συμμετοχή τους  στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα καθώς και υποβάλλουν και να διαμοιράσουν τις καινοτομίες που έχουν αναπτύξει.

 

Υποβολή Καινοτομιών

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, αποτελεί το κεντρικό σημείο στην ελληνική δημόσια διοίκηση στο οποίο συγκεντρώνονται καλές πρακτικές, γνώσεις

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Εργαστήρι Καινοτομίας «Προληπτική ικανότητα καινοτομίας δημόσιων φορέων και προληπτική πολιτική τεχνολογίας» 0 (0)

Στις 7 Ιουλίου 2021 (13:30-15:15 CET), το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OPSI OECD),  θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, με θέμα “Προληπτική ικανότητα δημόσιων φορέων και πολιτική τεχνολογίας”.

Το εργαστήρι αυτό, σε συνέχεια εργαστηρίων καινοτομίας που διοργανώνει το OPSI OECD, εμβαθύνει στην πτυχή της προληπτικής καινοτομίας και προσανατολίζεται στην εξέταση της σχέσης μεταξύ του σχεδιασμού των συστημάτων δημόσιας διακυβέρνησης για την διαχείριση των μελλοντικών προκλήσεων, με τις αλλαγές στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Τα μέλη της κοινότητας καινοτομίας τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συγκεκριμένο εργαστήρι, το οποίο πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/submission-form-for-oecd-lab-on-7-july/ έως τις 02 Ιουλίου 2021 προκειμένου στην συνέχεια να τους δοθούν πληροφορίες εγγραφής και πρόσβασης.

Λίγα λόγια για το εργαστήρι

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ταχείας κοινωνικο-τεχνικής αλλαγής, καθώς και αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της αύξησης των προκλήσεων όπως η διαχείριση των αποτελεσμάτων της πανδημίας, η προληπτική ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή και της τεχνολογικής ανάπτυξης, η οποία διαταράσσει τα οργανωσιακά μοντέλα και τις σχέσεις των δημοσίων οργανώσεων με την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής προληπτικής διαχείρισης των μελλοντικών προκλήσεων, τα συστήματα Τεχνολογίας και Καινοτομίας, τα οποία υποστηρίζουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.