Διοργάνωση Εργαστηρίων Καινοτομίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 0 (0)

Τα Εργαστήρια Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα εισάγονται με τον ν. 5027/23 «Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα…..»   ως επίσημος θεσμός με τον οποίο επιδιώκεται η ενδυνάμωση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με εξειδικευμένες γνώσεις, η συνεργασία των δημοσίων φορέων στην μεταφορά καλών πρακτικών καθώς και η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και καινοτόμων Διαβάστε περισσότερα…

Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις διεθνείς τάσεις της καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Στο σημερινό πλαίσιο των πολλαπλών κρίσεων, οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις αναδυόμενες απειλές, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν πιο μακροχρόνια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή ή ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ορμώμενες εν μέρει από αυτό το περιβάλλον, οι κυβερνήσεις προσπαθούν περισσότερο από ποτέ να καινοτομήσουν για να προσαρμόσουν τις Διαβάστε περισσότερα…

Έκθεση για Καλές Πρακτικές για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Η καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα μπορεί να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας που βρίσκεται η δημόσια διοίκηση μιας χώρας, της δομής του συστήματος διακυβέρνησης και των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στόχων. Ωστόσο, παραμένει η ανάγκη για περισσότερη καινοτομία καθώς η ικανότητα ανταπόκρισης είναι απαραίτητη Διαβάστε περισσότερα…

Έκθεση για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Από το 2020, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) υλοποιεί συνεχώς σημαντικές δράσεις οι οποίες έχουν βάλει τα θεμέλια για την εισαγωγή της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, ανάμεσα στις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν ο σχεδιασμός του Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα, το οποίο εστίασε στη δημιουργία Διαβάστε περισσότερα…

Νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Σε διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα το οποίο εισάγει διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη ρύθμιση των βασικών στοιχείων ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τους δημόσιους φορείς να προσανατολιστούν στην ανάπτυξη καινοτομίας και θα ενδυναμώνει την ικανότητά τους να καινοτομούν. Το νομοσχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.