Πρόσκληση για την υποβολή καινοτομιών για την πράσινη μετάβαση των δημοσίων οργανώσεων 0 (0)

Το 2021, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διενήργησε σε 21 κράτη μέλη του, την πρώτη έρευνα για την αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια διακυβέρνηση. Η έρευνα οδήγησε στην κατάρτιση έκθεσης από τον ΟΟΣΑ για τους «Οδηγούς της Εμπιστοσύνης στους Δημόσιους Θεσμούς» η οποία ανέδειξε την πράσινη μετάβαση ως μια από τις παγκόσμιες προκλήσεις. Tα θέματα της κλιματικής αλλαγής αποτελούν μεγάλους στρατηγικούς στόχους διεθνών συμφωνιών όπως είναι το European Green Deal το οποίο προβλέπει μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2050 και αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων. Οι ενέργειες των κρατών της Ε.Ε. θα πρέπει να προβλέπουν μείωση των εκπομπών κατά 55% και χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας στο 40% έως το 2030. Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η Συμφωνία του Παρισίου το 2015 η οποία αποτελεί διεθνή συνθήκη 196 χωρών με στόχο τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1.5 βαθμό κελσίου σε σύγκριση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. H Συμφωνία του Παρισίου εφαρμόζει ουσιαστικά τους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) τους οποίους υιοθέτησαν τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΟΣΑ, οι πολίτες εκτιμούν ότι η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής θα

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόσκληση για την υποβολή καινοτόμων πρακτικών στο πεδίο της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού 0 (0)

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Έρευνα για τους οδηγούς της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς» η οποία διενεργήθηκε το 2021 σε 22 χώρες, ένας στους δύο πολίτες εμπιστεύεται τη δημόσια διοίκηση.  Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες οργανώσεις είναι ένα σημαντικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών περίπου κατά τρεις φορές σε σχέση με την υπάρχουσα τιμή εμπιστοσύνης.

Σήμερα, η ικανότητα καινοτομίας αποτελεί  το βασικό χαρακτηριστικό των οργανώσεων που μπορούν να ανταποκρίνονται και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την επίτευξη στόχων διοικητικού μετασχηματισμού σε σημαντικά πεδία της δημόσιας διακυβέρνησης και να παρέχουν ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες προς του πολίτες

Ωστόσο, μόλις τέσσερις στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι μια δημόσια διοίκηση μπορεί να εφαρμόσει μια καινοτόμο ιδέα και να βελτιώσει την απόδοση της με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας.

Βασικός πυλώνας στην επίτευξη οργανωσιακής απόδοσης είναι το ανθρώπινο δυναμικό, στο οποίο μια οργάνωση πρέπει να επενδύει αλλά και να καινοτομεί στον τρόπο διαχείρισής του.

Η καινοτομία στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού περιλαμβάνει την εφαρμογή νέων ιδεών, μεθόδων και τη χρήση τεχνολογιών για την καλύτερη ανταπόκριση στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες μιας οργάνωσης και των ανθρώπινων πόρων της. Η

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόσκληση: Υποβολή καινοτομιών στο OPSI OECD και συμμετοχή στη δράση “Edge of Government” 0 (0)

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ (OPSI OECD) απευθύνει πρόκληση στα μέλη του, για τη συμμετοχή τους στη δράση συλλογής καινοτόμων πρακτικών από όλο τον κόσμο προκειμένου αυτές να αναδειχθούν σε διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών υποστηρίζει και προωθεί τη δράση του OPSI OECD σε εθνικό επίπεδο ως μέλος του δικτύου του.

Η δράση του OPSI OECD συνδιοργανώνεται με το Κέντρο για τη Κυβερνητική Καινοτομία του Ντουμπάι, Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation (MBRCGI). Στο πλαίσιο της δράσης, προσκαλούνται οι δημόσιες οργανώσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει ή συμμετέχουν σε καινοτόμες πρωτοβουλίες με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και υπηρεσιών και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες, να τις υποβάλλουν προκειμένου στη συνέχεια:

  • Να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του OPSI OECD και
  • Να συμπεριληφθούν σε εκθέσεις για τις διεθνείς τάσεις της καινοτομίας, οι οποίες θα καταρτιστούν από τον ΟΟΣΑ.

Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη καινοτομιών στο διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών από τον διοικητικό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα, την υγεία, τη παιδεία, την πράσινη

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Έργο της ΓΓΑΔΔΤ για το σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας στο δημόσιο τομέα 0 (0)

Η Γενική Γραμματεία  Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΓΓΑΔΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιεί έργο σε συνεργασία με την Expertise France, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της DG REFORM, με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Το έργο αυτό, το οποίο εντάσσεται στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας, για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, αναμένεται να συνεισφέρει στην κατάρτιση έκθεσης με προτάσεις υποστήριξης της πολιτικής καινοτομίας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε αυτή τη φάση του έργου, έχουν δημιουργηθεί πέντε ομάδες εστίασης, αποτελούμενες από 37 δημόσιες οργανώσεις με σημαντικό ρόλο για τη καινοτομία στο δημόσιο τομέα.

Σκοπός της συζήτησης που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης, είναι να συλλεχθούν στοιχεία και απόψεις από τις δημόσιες οργανώσεις αναφορικά με το περιβάλλον της καινοτομίας στο οποίο λειτουργούν, τους πόρους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων με επίκεντρο τις εσωτερικές (διοικητικές) διαδικασίες, καθώς και τις σχετικές ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εν λόγω οργανώσεις στην προσπάθεια τους να καινοτομήσουν.

Η επιλογή των φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες εστίασης, έγινε κατόπιν έρευνας με συγκεκριμένα κριτήρια για τον ρόλο τους στο Παρατηρητήριο

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Έκθεση Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και τις τάσεις των καινοτομιών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι δημόσιες οργανώσεις στην Ελλάδα. Η διαδικασία ανάρτησης καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα προβλέπει τη χρήση του “Οδηγού για την υποβολή καινοτομιών” ο οποίος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη κατανόηση της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την συνδυαστική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών χρησιμοποιούμε εργαλεία BI και μετα ανάλυσης προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκή γνώση για την καινοτομία, η οποία απαιτείται για να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό έργων και δράσεων για την πολιτική καινοτομίας.

Στις αρχές κάθε έτους, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αναλύει τα δεδομένα των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί συνολικά στο Αποθετήριο Καινοτομιών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και εστιάζει στην αναζήτηση ευρημάτων τα οποία δημιουργούν πληροφορίες με ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας για το Αποθετήριο Καινοτομιών αποτυπώνονται στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

Τον Μάρτιο του 2022, δημοσιεύτηκε η έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα με τίτλο «Χαρτογράφηση και

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.