Πρόσκληση: Υποβολή καινοτομιών στο OPSI OECD και συμμετοχή στη δράση “Edge of Government” 0 (0)

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ (OPSI OECD) απευθύνει πρόκληση στα μέλη του, για τη συμμετοχή τους στη δράση συλλογής καινοτόμων πρακτικών από όλο τον κόσμο προκειμένου αυτές να αναδειχθούν σε διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών υποστηρίζει και προωθεί τη δράση του OPSI OECD σε εθνικό επίπεδο ως μέλος του δικτύου του.

Η δράση του OPSI OECD συνδιοργανώνεται με το Κέντρο για τη Κυβερνητική Καινοτομία του Ντουμπάι, Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation (MBRCGI). Στο πλαίσιο της δράσης, προσκαλούνται οι δημόσιες οργανώσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει ή συμμετέχουν σε καινοτόμες πρωτοβουλίες με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και υπηρεσιών και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες, να τις υποβάλλουν προκειμένου στη συνέχεια:

 • Να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του OPSI OECD και
 • Να συμπεριληφθούν σε εκθέσεις για τις διεθνείς τάσεις της καινοτομίας, οι οποίες θα καταρτιστούν από τον ΟΟΣΑ.

Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη καινοτομιών στο διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών από τον διοικητικό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα, την υγεία, τη παιδεία, την πράσινη

Περισσότερα

Έργο της ΓΓΑΔΔΤ για το σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας στο δημόσιο τομέα 0 (0)

Η Γενική Γραμματεία  Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΓΓΑΔΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιεί έργο σε συνεργασία με την Expertise France, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της DG REFORM, με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Το έργο αυτό, το οποίο εντάσσεται στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας, για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, αναμένεται να συνεισφέρει στην κατάρτιση έκθεσης με προτάσεις υποστήριξης της πολιτικής καινοτομίας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε αυτή τη φάση του έργου, έχουν δημιουργηθεί πέντε ομάδες εστίασης, αποτελούμενες από 37 δημόσιες οργανώσεις με σημαντικό ρόλο για τη καινοτομία στο δημόσιο τομέα.

Σκοπός της συζήτησης που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης, είναι να συλλεχθούν στοιχεία και απόψεις από τις δημόσιες οργανώσεις αναφορικά με το περιβάλλον της καινοτομίας στο οποίο λειτουργούν, τους πόρους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων με επίκεντρο τις εσωτερικές (διοικητικές) διαδικασίες, καθώς και τις σχετικές ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εν λόγω οργανώσεις στην προσπάθεια τους να καινοτομήσουν.

Η επιλογή των φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες εστίασης, έγινε κατόπιν έρευνας με συγκεκριμένα κριτήρια για τον ρόλο τους στο Παρατηρητήριο

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Έκθεση Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και τις τάσεις των καινοτομιών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι δημόσιες οργανώσεις στην Ελλάδα. Η διαδικασία ανάρτησης καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα προβλέπει τη χρήση του “Οδηγού για την υποβολή καινοτομιών” ο οποίος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη κατανόηση της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την συνδυαστική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών χρησιμοποιούμε εργαλεία BI και μετα ανάλυσης προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκή γνώση για την καινοτομία, η οποία απαιτείται για να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό έργων και δράσεων για την πολιτική καινοτομίας.

Στις αρχές κάθε έτους, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αναλύει τα δεδομένα των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί συνολικά στο Αποθετήριο Καινοτομιών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και εστιάζει στην αναζήτηση ευρημάτων τα οποία δημιουργούν πληροφορίες με ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας για το Αποθετήριο Καινοτομιών αποτυπώνονται στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

Τον Μάρτιο του 2022, δημοσιεύτηκε η έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα με τίτλο «Χαρτογράφηση και

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Innovation GOV.LAB: Εργαστήρι για το Playbook της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα του ΟΟΣΑ 0 (0)

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε τη Διακήρυξη Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναδεικνύοντας τη δέσμευση για τη διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η Διακήρυξη , η οποία υιοθετήθηκε από 43 κράτη, μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και αναρτήθηκε στη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr και στο Αποθετήριο του ΟΟΣΑ.

Η Διακήρυξη προωθεί τις πέντε βασικές αρχές:

 • Ενισχύουμε την καινοτομία,
 • Αναπτύσσουμε ικανότητα να καινοτομούμε,
 • Δημιουργούμε και συμμετέχουμε σε δίκτυα ανταλλαγής γνώσης,
 • Εξερευνούμε, δοκιμάζουμε και αξιολογούμε,
 • Μοιραζόμαστε και μαθαίνουμε.

Τον Ιούλιο του 2020, το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, δημοσίευσε τον Οδηγό Εφαρμογής της Διακήρυξης Καινοτομίας  Δημοσίου Τομέα. Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή κατευθύνσεων προς τις δημόσιες οργανώσεις για την υλοποίηση των αρχών της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα, παρέχονται 34 οδηγίες για τον τρόπο που μπορούν να εφαρμόσουν οι δημόσιες οργανώσεις μία ή περισσότερες από τις αρχές της Διακήρυξης.

Από το 2020 έως σήμερα, το Τμήμα Καινοτομίας προωθεί δράσεις που υλοποιούν σε εθνικό επίπεδο τις πέντε αρχές της Διακήρυξης μέσα από :

 • Τη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα,
 • Το δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα,
 • Το Αποθετήριο Καινοτομιών,
 • Το Αποθετήριο Μελετών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα,
 • Το Βαρόμετρο Καινοτομίας,
 • Τα εργαστήρια
Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Έρευνα καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση 0 (0)

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, σχεδίασε και υλοποίησε τον Φεβρουάριο του 2020 έρευνα για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη, η οποία  διενεργείται από δημόσιο φορέα με σκοπό την συγκέντρωση δεδομένων και την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών από δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας από την Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έρευνα για την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση ολοκληρώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2020, εν μέσω των προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση της πανδημίας COVID-19 και των δυσκολιών που προέκυψαν για τον συντονισμό της έρευνας και την συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων.

Παρόλα αυτά, η πρώτη έρευνα σε μεγάλη κλίμακα με την χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσα από την πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr πέτυχε τον σκοπό της. Στην έρευνα, συμμετείχαν 107 δημόσιες οργανώσεις από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, αριθμός ο οποίος δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας θεωρείται αρκετά μεγάλος. Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είχε οροθετηθεί εξ’ αρχής σε συγκεκριμένους τύπους δημοσίων οργανώσεων και δεν αφορούσε το σύνολο του δημοσίου τομέα. Επίσης, από τα δεδομένα της έρευνας, αντλήθηκαν σημαντικά στοιχεία ως προς την κατάσταση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκησης, τον

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.