Εργαστήρι Καινοτομίας «Προληπτική ικανότητα καινοτομίας δημόσιων φορέων και προληπτική πολιτική τεχνολογίας» 0 (0)

Στις 7 Ιουλίου 2021 (13:30-15:15 CET), το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OPSI OECD),  θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, με θέμα “Προληπτική ικανότητα δημόσιων φορέων και πολιτική τεχνολογίας”.

Το εργαστήρι αυτό, σε συνέχεια εργαστηρίων καινοτομίας που διοργανώνει το OPSI OECD, εμβαθύνει στην πτυχή της προληπτικής καινοτομίας και προσανατολίζεται στην εξέταση της σχέσης μεταξύ του σχεδιασμού των συστημάτων δημόσιας διακυβέρνησης για την διαχείριση των μελλοντικών προκλήσεων, με τις αλλαγές στους τομείς της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Τα μέλη της κοινότητας καινοτομίας τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συγκεκριμένο εργαστήρι, το οποίο πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/submission-form-for-oecd-lab-on-7-july/ έως τις 02 Ιουλίου 2021 προκειμένου στην συνέχεια να τους δοθούν πληροφορίες εγγραφής και πρόσβασης.

Λίγα λόγια για το εργαστήρι

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ταχείας κοινωνικο-τεχνικής αλλαγής, καθώς και αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της αύξησης των προκλήσεων όπως η διαχείριση των αποτελεσμάτων της πανδημίας, η προληπτική ανταπόκριση στην κλιματική αλλαγή και της τεχνολογικής ανάπτυξης, η οποία διαταράσσει τα οργανωσιακά μοντέλα και τις σχέσεις των δημοσίων οργανώσεων με την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής προληπτικής διαχείρισης των μελλοντικών προκλήσεων, τα συστήματα Τεχνολογίας και Καινοτομίας, τα οποία υποστηρίζουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Εργαστήρι Καινοτομίας OPSI ΟΟΣΑ 8 Ιουνίου 2021 : «Μοντέλο 4 Facet : Προσαρμοστική καινοτομία» 0 (0)

Στις 8 Ιουνίου 2021 (14:00-17:00 CET) ώρα Ελλάδας, το OPSI OECD,  σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικού Εκσυγχρονισμού της Πορτογαλίας, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήρι καινοτομίας, στο μοντέλο των 4 πτυχών, με θέμα “Προσαρμοστική Καινοτομία: δημιουργώντας βιώσιμες και ευέλικτες πρακτικές στον δημόσιο τομέα”.  Το εργαστήρι αυτό αποτελεί μέρος σειράς εργαστηρίων που έχει σχεδιάσει το OPSI  OECD και εντάσσονται σε πρόγραμμα του Horizon 2020, το οποίο στηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών με την συμμετοχή του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών ως μέλος του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Τα μέλη της κοινότητας καινοτομίας τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το συγκεκριμένο εργαστήρι μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφέρον συμμετοχής στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/interest-sub-oecd-innovation-lab-8-june έως τις 02 Ιουνίου 2021 προκειμένου στην συνέχεια να τους δοθούν πληροφορίες εγγραφής και πρόσβασης.

Ποιές είναι οι 4 πτυχές της καινοτομίας

Κάθε δημόσια οργάνωση, έχει στόχο να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τον πολίτη και στο πλαίσιο της λειτουργίας της αλλάζει και καινοτομεί, είτε με συνειδητό τρόπο είτε όχι.

Οι αλλαγές αυτές και οι καινοτομίες έχουν διαφορετικές όψεις, στόχους και πτυχές και απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Σημαντικό για τις δημόσιες οργανώσεις είναι να σκέφτονται κάθε φορά για ποιο λόγο καινοτομούν και εάν χρησιμοποιούν τις απαραίτητες

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.