Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομίας:
6 βήματα για την εισαγωγή μιας δημόσιας οργάνωσης στον κύκλο καινοτομίας 0 (0)

Οδηγός Ανάπτυξης Καινοτομίας 6 βήματα για την εισαγωγή μιας δημόσιας οργάνωσης στον κύκλο καινοτομίας.

Εργαστήρι για τις πτυχές της καινοτομίας:
Τι πιστεύουν τα στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την διοίκηση της καινοτομίας στην οργάνωσή τους; 0 (0)

Με αφορμή το διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών στις 17 Νοεμβρίου 2020 για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα και την αναζήτηση της επόμενης μέρας μετά την εκδήλωση της πανδημίας του Covid-19, δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε εργαστήρι καινοτομίας , για τον στρατηγικό σχεδιασμό της καινοτομίας, με τη συμμετοχή στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.