Δήλωση συμμετοχής στο Συνέδριο 26-27 Ιανουαρίου : «Innovation Greece 5.0: Η Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν» 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 23 Ιανουαρίου 2024 Το Smart Attica EDIH, o πρώτος Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα και μέλος της Ομάδας Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα τον οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Innovation Greece 5.0: Η Καινοτομία στην Ελλάδα και Διαβάστε περισσότερα…

Συμμετοχή σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD : Έως 26/01. 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 23 Ιανουαρίου 2024 Tο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OPSI OECD σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς καινοτομίας που συμμετέχουν στις εργασίες του δικτύου του όπως η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης, έχει απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή πρακτικών καινοτομίας Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Δ. προς τους δημόσιους φορείς για συμμετοχή στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 18 Ιανουαρίου 2024 Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) με πρόσκλησή της έχει δημιουργήσει το Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα (Δ.Κ.Δ.Τ.) στο οποίο συμμετέχουν ήδη εκπρόσωποι από περισσότερους από 100 δημόσιους φορείς από ένα μεγάλο εύρος όπως είναι Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρειες και Δήμους. Διαβάστε περισσότερα…

Συνάντηση της Ομάδας Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 18 Ιανουαρίου 2024 Λάρισα, 6 Νοεμβρίου 2023 Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Καινοτομίας, η οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε με σκοπό την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.), έλαβε χώρα την Παρασκευή Διαβάστε περισσότερα…

Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση Ομάδας Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Με την Υπουργική Απόφαση αρ. 26205/21-4-2023 συστήνεται Ομάδα  Καινοτομίας με σκοπό την παροχή υποστήριξης στον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.). Επιμέρους στόχοι της Ομάδας Καινοτομίας είναι, ιδίως: α) Η ενδυνάμωση Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.