Σχεδιάζοντας ηλεκτρονικές διαδικασίες: Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 0 (0)

Τον Μάιο του 2019 εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης συγκεντρώθηκαν σε ένα χώρο να γνωρίσουν τον τρόπο που αξιολογούμε τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, μετράμε τις επιδόσεις των υπηρεσιών τους στους δείκτες DESI και πόσο σημαντική είναι η συνεργασία για να βελτιωθούν τα αποτελέσματά τους.

Συντάκτης Androul, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.