Πρόγραμμα περιεγχειρητικής διαχείρισης αίματος ασθενούς- Patient Blood Management (PBM) 4.7 (3)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόγραμμα Αποκατάστασης Ασθενών «Μονάδα Πρασίνου»- Ψ.Ν.Θ. 5 (9)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Μποδοσάκιο γενικό νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

Ψηφιακή αποθήκευση εικόνων Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 0 (0)

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας παροχών υπηρεσιών υγείας, του εξορθολογισμού των δαπανών του νοσοκομείου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, η χρήση των φιλμς για την αποτύπωση των απεικονιστικών αποτελεσμάτων καταργήθηκε για τους εξωτερικούς ασθενείς των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
Συντάκτης Androul, πριν από
GOLIVE – Ανακοίνωση των χρόνων αναμονής του τμ. επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου Παπαγεωργίου

GOLIVE – Ανακοίνωση των χρόνων αναμονής Τμ. Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 4.8 (5)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα με την επωνυμία Go-Live, για την ανάρτηση των χρόνων αναμονής του τμήματος των επειγόντων περιστατικών στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί το «συνεκτικό δεσμό» ανάμεσα στον ασθενή που δυνητικά θα επισκεφθεί το αντίστοιχο τμήμα και το ΤΕΠ.
Συντάκτης Androul, πριν από
Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο γενικό νοσοκομείο Κοζάνης

Υποδομές διαμοιρασμού δικτύου & μηχανοργάνωσης Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου 0 (0)

Υψηλή διαθεσιμότητα κεντρικής μηχανοργάνωσης, εφαρμογών, εικονικών μηχανών και δικτύου. Δημιουργήθηκαν εφεδρικές υποδομές διαμοιρασμού των υπηρεσιών δικτύου και μηχανοργάνωσης για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας των μηχανογραφημένων υπηρεσιών υγείας.
Συντάκτης Androul, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.