Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων Περιφέρειας Κρήτης 5 (3)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ MACEDONIA THRACE

Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 3 (2)

Διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις διαφόρων μονάδων στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) αναπτύχθηκε για να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικών μονάδων, να εμφανίζει τα είδη των αδειοδοτήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία καθώς και άλλα γεωχωρικά στοιχεία, όπως περιοχές Natura.
Συντάκτης Androul, πριν από
Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη Τρικκαίων 5 (1)

Η καινοτομία αφορά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός γραφείου εξυπηρέτησης Δημότη (helpdesk) που προσφέρει επικοινωνία και συλλογή αιτημάτων πολιτών: α) τηλεφωνικά (24310-20000), β) μέσω του Διαδικτύου (https://20000.trikalacity.gr), γ) μέσω MobileApp (Trikala CheckApp)
Δήμος Τρικκαίων

Smart City Δήμου Τρικκαίων 3 (4)

Η καινοτομία του Δήμου Τρικκαίων αφορά στην υλοποίηση και ενσωμάτωση στον οργανισμό του μιας νέας δομής (Τμήματος) που ονομάζεται "Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης" και υπάγεται απ' ευθείας στο Δήμαρχο. Η αποστολή του είναι πολλαπλή, αλλά μπορεί να συνοψιστεί στα εξής σημεία: α) καταγραφή, προτυποποίηση, απλοποίηση και ψηφιοποίηση υπηρεσιών. β) στρατηγική διοίκηση, σχεδιασμός και διοίκηση έργων. γ) μετρήσεις και προτυποποίηση σε επίπεδο πόλης (πχ. εφαρμογή ISO37101 στην πόλη).
ΑΝΚΟ

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δράσεων – ΑΝΚΟ 4 (1)

Σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) δράσεων της ΑΝΚΟ, για το διοικητικό και παραγωγικό εκσυγχρονισμό της, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εσωτερικά (in house) με στόχο την υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Συντάκτης Androul, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.