Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα-γεωπύλη για Γεωχωρική Απεικόνιση Ζωνών συστήματος ΑΠΑΑ και Υπολογισμό Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτου σε χάρτη (valuemaps.gov.gr) 5 (16)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.