Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις διεθνείς τάσεις της καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Στο σημερινό πλαίσιο των πολλαπλών κρίσεων, οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις αναδυόμενες απειλές, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν πιο μακροχρόνια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή ή ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ορμώμενες εν μέρει από αυτό το περιβάλλον, οι κυβερνήσεις προσπαθούν περισσότερο από ποτέ να καινοτομήσουν για να προσαρμόσουν τις Διαβάστε περισσότερα…

Έκθεση για Καλές Πρακτικές για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Η καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα μπορεί να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας που βρίσκεται η δημόσια διοίκηση μιας χώρας, της δομής του συστήματος διακυβέρνησης και των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στόχων. Ωστόσο, παραμένει η ανάγκη για περισσότερη καινοτομία καθώς η ικανότητα ανταπόκρισης είναι απαραίτητη Διαβάστε περισσότερα…

Έκθεση για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Από το 2020, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) υλοποιεί συνεχώς σημαντικές δράσεις οι οποίες έχουν βάλει τα θεμέλια για την εισαγωγή της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, ανάμεσα στις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν ο σχεδιασμός του Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα, το οποίο εστίασε στη δημιουργία Διαβάστε περισσότερα…

Έκθεση Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και τις τάσεις των καινοτομιών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι δημόσιες οργανώσεις στην Ελλάδα. Η διαδικασία ανάρτησης καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα προβλέπει τη χρήση Διαβάστε περισσότερα…

Έρευνα καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση 0 (0)

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, σχεδίασε και υλοποίησε τον Φεβρουάριο του 2020 έρευνα για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη, η οποία  διενεργείται από δημόσιο φορέα με σκοπό την συγκέντρωση δεδομένων και την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών από δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.