Πρόσκληση για την υποβολή καινοτομιών για την πράσινη μετάβαση των δημοσίων οργανώσεων 0 (0)

Το 2021, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διενήργησε σε 21 κράτη μέλη του, την πρώτη έρευνα για την αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια διακυβέρνηση. Η έρευνα οδήγησε στην κατάρτιση έκθεσης από τον ΟΟΣΑ για τους «Οδηγούς της Εμπιστοσύνης στους Δημόσιους Θεσμούς» η οποία ανέδειξε την πράσινη Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση για την υποβολή καινοτόμων πρακτικών στο πεδίο της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού 0 (0)

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Έρευνα για τους οδηγούς της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς» η οποία διενεργήθηκε το 2021 σε 22 χώρες, ένας στους δύο πολίτες εμπιστεύεται τη δημόσια διοίκηση.  Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες οργανώσεις είναι ένα σημαντικός παράγοντας Διαβάστε περισσότερα…

Το μέλλον της εργασίας: Έρευνα για την τηλεργασία στην ελληνική δημόσια διοίκηση 0 (0)

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, διενεργεί έρευνα,  για την εφαρμογή της τηλεργασίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση την περίοδο 2020-2021. Ο σκοπός της έρευνας είναι να αναζητηθούν πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής της τηλεργασίας στις δημόσιες οργανώσεις την περίοδο της πανδημίας και την διάγνωση των θετικών στοιχείων καθώς πιθανών Διαβάστε περισσότερα…

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.