Το μέλλον της εργασίας: Έρευνα για την τηλεργασία στην ελληνική δημόσια διοίκηση 0 (0)

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, διενεργεί έρευνα,  για την εφαρμογή της τηλεργασίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση την περίοδο 2020-2021.

Ο σκοπός της έρευνας είναι να αναζητηθούν πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής της τηλεργασίας στις δημόσιες οργανώσεις την περίοδο της πανδημίας και την διάγνωση των θετικών στοιχείων καθώς πιθανών προβλημάτων που ανέκυψαν, προκειμένου να σχεδιαστούν νέες δράσεις.

Οι στόχοι της έρευνας μέσω του ερωτηματολογίου είναι:

  • Κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της τηλεργασίας στις δημόσιες οργανώσεις το 2020 και 2021,
  • Συγκέντρωση στοιχείων για τα εμπόδια και τις προκλήσεις που προέκυψαν στην εφαρμογή της τηλεργασίας,
  • Μέτρηση των αποτελεσμάτων της τηλεργασίας στην απόδοση των δημοσίων οργανώσεων και των επιπτώσεων στην παραγωγικότητα του προσωπικού,
  • Διατύπωση προτάσεων και κατανόηση της αντίληψης των δημοσίων οργανώσεων για το μέλλον της τηλεργασίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση,
  • Συλλογή καινοτόμων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από τις δημόσιες οργανώσεις για την εφαρμογή της τηλεργασίας.

Η έρευνα επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων, προκειμένου τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, να αξιοποιηθούν για την λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό της πολιτικής από την Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.

Οδηγίες συμμετοχής στην έρευνα:

  • Κάθε δημόσια οργάνωση συμμετέχει στην έρευνα συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό.
  • Ο
Περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.