Πρόσκληση για την υποβολή καινοτομιών για την πράσινη μετάβαση των δημοσίων οργανώσεων 0 (0)

Το 2021, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διενήργησε σε 21 κράτη μέλη του, την πρώτη έρευνα για την αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια διακυβέρνηση. Η έρευνα οδήγησε στην κατάρτιση έκθεσης από τον ΟΟΣΑ για τους «Οδηγούς της Εμπιστοσύνης στους Δημόσιους Θεσμούς» η οποία ανέδειξε την πράσινη μετάβαση ως μια από τις παγκόσμιες προκλήσεις. Tα θέματα της κλιματικής αλλαγής αποτελούν μεγάλους στρατηγικούς στόχους διεθνών συμφωνιών όπως είναι το European Green Deal το οποίο προβλέπει μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2050 και αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων. Οι ενέργειες των κρατών της Ε.Ε. θα πρέπει να προβλέπουν μείωση των εκπομπών κατά 55% και χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας στο 40% έως το 2030. Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η Συμφωνία του Παρισίου το 2015 η οποία αποτελεί διεθνή συνθήκη 196 χωρών με στόχο τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1.5 βαθμό κελσίου σε σύγκριση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. H Συμφωνία του Παρισίου εφαρμόζει ουσιαστικά τους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) τους οποίους υιοθέτησαν τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΟΣΑ, οι πολίτες εκτιμούν ότι η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής θα

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόσκληση για την υποβολή καινοτόμων πρακτικών στο πεδίο της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού 0 (0)

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Έρευνα για τους οδηγούς της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς» η οποία διενεργήθηκε το 2021 σε 22 χώρες, ένας στους δύο πολίτες εμπιστεύεται τη δημόσια διοίκηση.  Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες οργανώσεις είναι ένα σημαντικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών περίπου κατά τρεις φορές σε σχέση με την υπάρχουσα τιμή εμπιστοσύνης.

Σήμερα, η ικανότητα καινοτομίας αποτελεί  το βασικό χαρακτηριστικό των οργανώσεων που μπορούν να ανταποκρίνονται και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την επίτευξη στόχων διοικητικού μετασχηματισμού σε σημαντικά πεδία της δημόσιας διακυβέρνησης και να παρέχουν ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες προς του πολίτες

Ωστόσο, μόλις τέσσερις στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι μια δημόσια διοίκηση μπορεί να εφαρμόσει μια καινοτόμο ιδέα και να βελτιώσει την απόδοση της με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας.

Βασικός πυλώνας στην επίτευξη οργανωσιακής απόδοσης είναι το ανθρώπινο δυναμικό, στο οποίο μια οργάνωση πρέπει να επενδύει αλλά και να καινοτομεί στον τρόπο διαχείρισής του.

Η καινοτομία στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού περιλαμβάνει την εφαρμογή νέων ιδεών, μεθόδων και τη χρήση τεχνολογιών για την καλύτερη ανταπόκριση στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες μιας οργάνωσης και των ανθρώπινων πόρων της. Η

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Το μέλλον της εργασίας: Έρευνα για την τηλεργασία στην ελληνική δημόσια διοίκηση 0 (0)

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, διενεργεί έρευνα,  για την εφαρμογή της τηλεργασίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση την περίοδο 2020-2021.

Ο σκοπός της έρευνας είναι να αναζητηθούν πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής της τηλεργασίας στις δημόσιες οργανώσεις την περίοδο της πανδημίας και την διάγνωση των θετικών στοιχείων καθώς πιθανών προβλημάτων που ανέκυψαν, προκειμένου να σχεδιαστούν νέες δράσεις.

Οι στόχοι της έρευνας μέσω του ερωτηματολογίου είναι:

  • Κατανόηση του τρόπου εφαρμογής της τηλεργασίας στις δημόσιες οργανώσεις το 2020 και 2021,
  • Συγκέντρωση στοιχείων για τα εμπόδια και τις προκλήσεις που προέκυψαν στην εφαρμογή της τηλεργασίας,
  • Μέτρηση των αποτελεσμάτων της τηλεργασίας στην απόδοση των δημοσίων οργανώσεων και των επιπτώσεων στην παραγωγικότητα του προσωπικού,
  • Διατύπωση προτάσεων και κατανόηση της αντίληψης των δημοσίων οργανώσεων για το μέλλον της τηλεργασίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση,
  • Συλλογή καινοτόμων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από τις δημόσιες οργανώσεις για την εφαρμογή της τηλεργασίας.

Η έρευνα επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων, προκειμένου τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, να αξιοποιηθούν για την λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό της πολιτικής από την Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.

Οδηγίες συμμετοχής στην έρευνα:

  • Κάθε δημόσια οργάνωση συμμετέχει στην έρευνα συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό.
  • Ο
Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.