Μάτια Γάτας: Οδικός εξοπλισμός ασφάλειας – ανακλαστήρες οδοστρώματος 4 (1)

Η καινοτομία αναπτύχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και αφορά στην εγκατάσταση ενός αυτόνομου συνδυασμένου συστήματος, αποτελούμενο από πινακίδα STOP με ενσωματωμένα led υψηλής ισχύος στις γωνίες περιμετρικά, συνδυασμένο με ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) με ενσωματωμένα Led, όλο μαζί συγχρονισμένης παλλόμενης αναλαμπής, τροφοδοτούμενο από Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πάνελ. Πρόκειται για εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας στα πλαίσια επενδυτικού προγράμματος του δήμου που συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας του οδικού δικτύου σε διασταυρώσεις που παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων,

Πρακτικός Οδηγός Καινοτομίας 0 (0)

Διαβάστε για τη διάδοση της καινοτομίας από μία δημόσια οργάνωση σε μία άλλη. Η μεθοδολογία βασίζεται στα έξι βήματα διάδοσης της καινοτομίας:Έλεγχος, Δοκιμή, Προσαρμογή, Αφαίρεση, Εφαρμογή, Αποτίμηση και παρουσιάζει τις συνιστώμενες ενέργειες για κάθε βήμα από την πλευρά του φορέα που μοιράζει την καινοτομία και από την πλευρά του φορέα που θέλει να επαναχρησιμοποιήσει την καινοτομία.
Συντάκτης Androul, πριν από

Δημιουργία Κόμβου Ενημέρωσης για τον κορωνοϊό από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) 0 (0)

Υπεβλήθησαν σχέδια από τον Ιατρό Εργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και οδηγίες για την Επιστροφή στη Νέα Κανονικότητα. Αυτός ο Κόμβος Ενημέρωσης περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές, καθώς και εικονογραφημένο υλικό για όλες τις ηλικίες, φυλλάδια και οδηγίες που συνέταξαν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων των 233 μελών Δήμων του Δικτύου, τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Υγείας.
Συντάκτης Androul, πριν από

Ολοκληρωμένη Λύση Managed Print Services 0 (0)

Περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.