Σημείωση: Η φόρμα υποβάλλεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε δημόσια οργάνωση η οποία συμμετέχει στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα.

Οι δράσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από την υπηρεσία μας και θα ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό ή θα υποβληθούν ως προτάσεις στην Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.