Αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού του BLUE LAB για την κατασκευή ασπίδων προστασίας απέναντι στον COVID-19

Περιγραφή καινοτομίας

Ο Δήμος Πειραιά αξιοποιώντας τον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη - «Blue Lab», συνέβαλε στην αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 με την παραγωγή ασπίδων προστασίας προσώπου. Οι ασπίδες παράγονται με τη μέθοδο της 3D εκτύπωσης και προσφέρονται δωρεάν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.
Με δυνατότητα παραγωγής 60 ασπίδων προστασίας ημερησίως, ο Δήμος Πειραιά κλήθηκε να δώσει λύση στο σημαντικό πρόβλημα που έχει εμφανιστεί, όσον αφορά τις προμήθειες αναγκαίου υλικού προστασίας της δημόσιας υγείας και του υγειονομικού προσωπικού, με την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης που διαθέτει το «Blue Lab». Ήδη μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί 2.000 ασπίδες στο νοσηλευτικό προσωπικό, σε κέντρα υγείας, γηροκομεία, καθαρίστριες σχολικών συγκροτημάτων, προσωπικό του Δήμου που εργάζεται σε υπηρεσίες αιχμής, όπως ΚΕΠ κλπ. 

 

Στόχος

Η παραγωγή και διάθεση αναγκαίου υλικού προστασίας από τον COVID-19 προς ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. 

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Έχει ήδη δρομολογηθεί η κατασκευή άλλων 2.000 ασπίδων, οι οποίες θα διανεμηθούν σε εκπαιδευτικούς. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί εν δυνάμει επιχειρηματική πρόταση που εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορέας: Δ. Πειραιά

Πεδίο εφαρμογής: Περιφερειακή/τοπική αυτοδιοίκηση, Νοσοκομείο/μονάδες υγείας

Τομέας πολιτικής: Κοινωνική πρόνοια και προστασία

Θέμα επίλυσης: Ασφάλεια και υγεία προσωπικού 

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού και εργαζομένων

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: 3d printing για τους γιατρούς και νοσηλευτές του Πειραιά

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.