Παροχή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής – Δήμος Σερρών

Περιγραφή καινοτομίας

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και προκειμένου για την αποφυγή της μετάδοσης μέσω συγχρωτισμού, επισπεύσθηκε η λειτουργία της εφαρμογής e-δημότης Clicknspot. Μέσω της εφαρμογής μπορεί να γίνεται πλέον η υποβολή αιτήσεων από δημότες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη λήψη πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων από τις δημοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά, προκειμένου για την διευκόλυνση των δημοτών και την μείωση της ανάγκης επίσκεψης στις δημοτικές υπηρεσίες

 

Στόχος

Βελτίωση παροχής υπηρεσιών στους πολίτες μέσα από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παροχής πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με στόχο την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και διασποράς του covid-19. Ήδη μέχρι τις αρχές Μαΐου έχουν παρασχεθεί ηλεκτρονικά περίπου 70 πιστοποιητικά από το δημοτολόγιο.

 

Συνεργασίες

Λόγω της πανδημίας του covid-19 επισπεύσθηκε η υπάρχουσα εδώ και 2 χρόνια συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία για τη δημιουργία της εφαρμογής παροχής πιστοποιητικών ηλεκτρονικά, η οποία είχε προκύψει με πρωτοβουλία του δήμου, αν και είναι σε εξέλιξη ακόμα κάποιο τμήμα της.

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Θα εξακολουθήσει και μετά την κρίση να αποτελεί βασικό εργαλείο των υπηρεσιών και των δημοτών για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα σε οικονομικές υπηρεσίες και στην πολεοδομία.

Φορέας: Δήμος Σερρών

Πεδίο εφαρμογής: Τοπική αυτοδιοίκηση 

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διοίκηση

Θέμα επίλυσης: Ηλεκτρονική παροχή διοικητικών υπηρεσιών για την αποφυγή του συγχρωτισμού

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Όλοι οι δημότες

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Συνοδευτικό υλικό: e-Δημότης

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.