Περιγραφή καινοτομίας

H Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) οργανώνει, προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19, διαδικτυακή/εξ αποστάσεως κατάρτιση επαγγελματικών ομάδων στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας, προσφέρoντας σε επαγγελματίες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις που συνδυάζουν θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση αναφορικά με την ασφαλή χρήση πηγών ακτινοβολίας ή την ασφαλή ενασχόλησή τους με πρακτικές ακτινοβολιών. H κατάρτιση σε θέματα ακτινοπροστασίας αφορά κατά κύριο λόγο εργαζόμενους με ακτινοβολίες, όπως είναι οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και δομές υγείας (π.χ. τεχνολόγοι, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροί, ακτινοφυσικοί) και σε βιομηχανικούς χώρους π.χ. ραδιογράφοι. Επιπλέον, μπορεί να αφορά προσωπικό των ειδικών ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. Πυροσβεστικό σώμα, λιμενικό, ΕΚΑΒ κ.ά).

Στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο συμμετείχαν 35 εκπαιδευόμενοι, που εργάζονται σε εγκαταστάσεις τελωνείων, αεροδρομίων και λιμένων, καθώς και σε μεταφορικές εταιρείες, οι οποίοι λειτουργούν συστήματα ασφάλειας με χρήση ακτινοβολιών, δηλαδή τα γνωστά μηχανήματα X-rays και υποστηρίχθηκε εκ μέρους της ΕΕΑΕ από 2 εκπαιδευτές.

 

Στόχος

Σκοπός είναι στην περίοδο της πανδημίας να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η νοοτροπία ασφάλειας (safety culture) στους οργανισμούς και στο προσωπικό που εφαρμόζουν πρακτικές με χρήση ακτινοβολίας. 

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Η ηλεκτρονική διενέργεια της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης προβλέπεται να συνεχιστεί και μετά το τέλος της πανδημίας.

 

 

Φορέας: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Πεδίο εφαρμογής: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Υγεία

Θέμα επίλυσης: Ασφάλεια και υγεία προσωπικού και πολιτών

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Παροχή υπηρεσιών, Εκπαίδευση

Ωφελούμενοι: Ομάδες εργαζομένων

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: Εξ' αποστάσεως κατάρτιση από την ΕΕΑΕ

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.