Περιγραφή

H Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προσέφερε στους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών ευθύνης της, μέσω της τηλεϊατρικής, τη δυνατότητα να υποβληθούν σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν και χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε το έτος 2020 η επιδημία του ιού Sars-Cov-19.

Το πρόγραμμα συνέβαλε στην πρόληψη ασθενειών με την έγκαιρη διάγνωση τους, έδωσε τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου και παρακολούθησης χρονίως πασχόντων από ειδικευμένους γιατρούς και συνέβαλε στη δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου που θα επιτρέψει στους Ιατρούς να έχουν ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ασθενών τους.

Στους πολίτες που συμμετείχαν στην καινοτόμο αυτή δράση της Ν.Μ. Μολάων έγιναν οι παρακάτω προληπτικές εξετάσεις :

  • Σύντομη λήψη ιστορικού υγείας
  • Καρδιολογικός έλεγχος μέσω καρδιογραφήματος
  • Έλεγχος ζωτικών σημείων όπως αρτηριακής πίεσης και οξυμέτρησης ως δείκτες αξιολόγησης της γενικής υγείας του εξεταζόμενου.
  • Πλήρης Αιματολογικός έλεγχος ο οποίος περιλάμβανε Γενική Αίματος και Βιοχημικούς δείκτες όπως γλυκόζη, τριγλυκεριδια, χοληστερόλη κλπ.

Η δράση περιλάμβανε επιπλέον:

  • Τη συμπλήρωση ατομικών ερωτηματολογίων σχετικών με την εμμηνόπαυση και την οστεοπόρωση τα οποία απευθύνονταν σε γυναίκες άνω των 45 ετών
  • Την ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με τον ρόλο της Τηλεϊατρικής τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς σκοπούς.

Η επιλογή των ομάδων έγινε με γεωγραφικά κριτήρια ή κατόπιν αιτήματος τοπικών πολιτιστικών συλλόγων. Η διενέργεια των δράσεων γινόταν με τη συνεργασία των εκάστοτε τοπικών συνδέσμων σε κάθε περιοχή (π.χ. πρόεδρος του τοπικού Πολιτιστικού συλλόγου, πρόεδρος δημοτικού διαμερίσματος), ο οποίος και συγκέντρωνε τα στοιχεία των επιθυμούντων συμμετοχή στο πρόγραμμα. Σε δεύτερο χρόνο, η συντονιστική ομάδα Τηλεϊατρικής της Ν.Μ. Μολάων ενημέρωνε τους ενδιαφερομένους τηλεφωνικά για την ημερομηνία και την ώρα της δράσης (ορίζοντας συγκεκριμένο χρονικό ραντεβού στον κάθε ενδιαφερόμενο, με στόχο την αποφυγή συγχρωτισμού και καλύτερης εξυπηρέτησης) και για να τους παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις εξετάσεις που πρόκειται να υποβληθούν.

Στη συνέχεια, την ορισμένη ημερομηνία ανά δράση, η αρμόδια ομάδα του Νοσοκομείου μετέβαινε στο τόπο της δράσης, όπου γινόταν οι ανωτέρω εξετάσεις και αιμοληψίες πάντα με πιστή τήρηση όλων των οδηγιών και των πρωτοκόλλων ασφαλείας του ΕΟΔΥ σχετικά με την επιδημία COVID-19. Με την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ειδικευμένος γιατρός του νοσοκομείου επισκεπτόταν ξανά το εκάστοτε χωριό και ενημέρωνε προσωπικά κάθε εξεταζόμενο για τα αποτελέσματα των εξετάσεών του και τον κατεύθυνε περαιτέρω σε περίπτωση που αυτό απαιτούνταν.

Οι εν λόγω δράσεις έλαβαν χώρα από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2020 και εξεταστήκαν συνολικά 260 άτομα. Δεν υπήρχε ηλικιακό κριτήριο και έτσι το δείγμα περιλάμβανε από νεαρούς έφηβους μέχρι άτομα 95-98 ετών. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα-αποτελέσματα της δράσης ήταν ότι ανάμεσα στους 260 αυτούς ανθρώπους που συμμετείχαν, μια σημαντική μερίδα αυτών δεν είχαν υποβληθεί ποτέ στην ζωή τους σε προληπτικές εξετάσεις, ακόμα ούτε και σε μια απλή εξέταση γενικής αίματος.

 

Στόχος

Στόχος της εν λόγω δράσης ήταν η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και η περαιτέρω προαγωγή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Συνεργασίες

Η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στις αρχές της Τηλεϊατρικής και στην εξελιγμένη τεχνολογία των συστημάτων του Ιδρύματος Vodafone. Η διενέργεια των δράσεων γινόταν με τη συνεργασία των εκάστοτε τοπικών συνδέσμων σε κάθε περιοχή.

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19

Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής δύναται να συνεχιστεί και μετά το τέλος της πανδημίας COVID-19.

Φορέας: Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων Λακωνίας

Πεδίο εφαρμογής: Τοπική αυτοδιοίκηση

Τομέας πολιτικής: Υγεία

Θέμα επίλυσης: Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών χωρίς δυνατότητα μετακίνησης

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Αλλαγή στον τρόπο παροχής της υπηρεσίας

Ωφελούμενοι: Κάτοικοι του δήμου που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν στο πλαίσιο της λήψης μέτρων περιορισμού της διάδοσης του covid-19

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: https://www.youtube.com/watch?v=fzm9AGxdS3E

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες: Covid-19

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.