Βοήθεια στο Σπίτι

Περιγραφή καινοτομίας

Κατά την τρέχουσα περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοïού, αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης των περισσότερο ευάλωτων ομάδων πολιτών (απόρων, ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κα). Σε αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας οργανωμένης δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» στους δήμους της χώρας, η οποία μπορεί, άμεσα και αποτελεσματικά, να συμβάλει στην προσφορά ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως τους ασθενέστερους, και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, ελήφθη μέριμνα για την άμεση ενίσχυση, με επιπλέον προσωπικό, των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των δομών που υλοποιούν το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, καθώς επιφορτίζονται με την εξυπηρέτηση και υποστήριξη ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους για την κάλυψη βασικών αναγκών.
Κατόπιν οδηγιών από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι ΟΤΑ έχουν αναλάβει την παροχή των ακολούθων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άποροι, άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι):
α) την καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου
β) την εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης
γ) τη δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης
δ) τη συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους
ε) τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστοτόπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών
στ) τη διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των προαναφερθέντων κατηγοριών πολιτών (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

 

Στόχος

Η ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας, της υποστήριξης και της παροχής ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, την περίοδο της πανδημίας. Ήδη 273 Δήμοι της Χώρας που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο άρθρο 91 του ν. 4583/2018 για τη σύσταση θέσεων εργασίας που αφορούν το Βοήθεια στο Σπίτι. Τον Μάιο ξεκίνησε η διαδικασία για την δημιουργία επιπλέον 2.909 μόνιμων θέσεων εργασίας στο Πρόγραμμα.

 

Συνεργασίες

Το Πρόγραμμα αναπτύχθηκε από το Υπουργείο σε συνεργασία με τους Δήμους της Χώρας.

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, στην έκταση που εφαρμοζόταν πριν την ενίσχυσή του την περίοδο της κρίσης, υποστηριζόμενο από τις προνοιακές δομές των Δήμων.

Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών

Πεδίο εφαρμογής: Εθνικό 

Τομέας πολιτικής: Κοινωνική πολιτική, Υγεία

Θέμα επίλυσης: Η ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού λόγω των αυξημένων αναγκών την περίοδο της πανδημίας του covid-19.

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Κοινωνική καινοτομία

Ωφελούμενοι: Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άποροι, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι κ.α.)

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL:
Εγκύκλιος 18659-17-03-2020 Υπουργείο Εσωτερικών
Εγκύκλιος 18919-18-03-2020 Υπουργείο Εσωτερικών

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.