Κέντρο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών Δήμου Βισαλτίας

Περιγραφή καινοτομίας

Ο Δήμος Βισαλτίας ανέπτυξε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά αιτήματα από δημότες και επιχειρήσεις, να τα διεκπεραιώνει και να τα επιστρέφει στην ψηφιακή θυρίδα των δημοτών. Έτσι, την περίοδο της πανδημίας Covid-19, αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, μέσω του οποίου μεταδίδεται ο ιός, των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία και τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από απόσταση.
Η πλατφόρμα είναι σε πιλοτική εφαρμογή από τις 8 Μαΐου. Οι δημότες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και να λαμβάνουν πιστοποιητικά από το δημοτολόγιο και το μητρώο αρρένων, τις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, τις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες, την υπηρεσία ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης καθώς και γενικά αιτήματα.

 

Στόχος

Μέχρι στιγμής η πλειοψηφία των αιτημάτων (60% περίπου) αφορούν χορήγηση πιστοποιητικών, ενώ μεγάλη μερίδα (περίπου 30%) αφορά αιτήματα προς τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. Στόχος είναι μέσα στους επόμενους μήνες το 50% όλων των αιτημάτων προς το δήμο να γίνεται ηλεκτρονικά με σκοπό τη διευκόλυνση τόσο των δημοτών όσο και των υπαλλήλων που εργάζονται από το σπίτι.

 

Συνεργασίες

Ο Δήμος στα στάδια ανάπτυξης της καινοτομίας συνεργάστηκε με εταιρεία ιδιωτικού τομέα.

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Η εφαρμογή αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά την κρίση, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και σήμερα.

Φορέας: Δήμος Βισαλτίας

Πεδίο εφαρμογής: Τοπική αυτοδιοίκηση

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διοίκηση

Θέμα επίλυσης: Ηλεκτρονική παροχή διοικητικών υπηρεσιών για την αποφυγή του συγχρωτισμού

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Όλοι οι δημότες

Στάδιο Καινοτομίας: Πιλοτική εφαρμογή

URL:
https://servicecenter-visaltia.crowdapps.net

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.