Περιγραφή καινοτομίας

Για την ουσιαστική υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου την περίοδο της κρίσης της πανδημίας του Covid-19, το ΕΒΕΑ πήρε την πρωτοβουλία και δημιούργησε μια σύγχρονη και έγκυρη "Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης & Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων για θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό". Η ενημέρωση αφορά τα θέματα επικαιρότητας σχετικά με τον Covid-19, θέματα φορολογικά, νομοθεσία, ασφαλιστικά και εργατικά καθώς και την ανάρτηση βοηθητικών δελτίων και εντύπων.

 

Στόχος

Η παροχή ουσιαστικής βοήθειας ενημέρωσης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του Covid-19. Έως σήμερα έχουν αναρτηθεί 448 άρθρα (νόμοι / εγκύκλιοι / ΚΥΑ κλπ) εξειδικευμένα στον covid-19 από ειδική ομάδα συμβούλων (ΣΟΛ), κωδικοποιημένα με tags για εύκολη ανεύρεση. Ήδη 107 εγγεγραμμένοι Χρήστες- Επιχειρήσεις κάνουν χρήση της υπηρεσίας, ενώ έχουν απαντηθεί 55 προσωποποιημένα ερωτήματα από ειδική ομάδα συμβούλων (ΣΟΛ). Υπάρχει επίσης λειτουργία αυτόματης αποδελτίωσης και αποστολής e-mail στους χρήστες (ήδη έχουν αποσταλεί 2.000 e-mails).

 

Συνεργασίες

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε με ανάθεση έργου σε ιδιωτική εταιρεία.

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

H υπηρεσία βοήθειας και ενίσχυσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και μετά την κρίση της πανδημίας του Covid-19.

Φορέας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Πεδίο εφαρμογής: Εθνικό 

Τομέας πολιτικής: Οικονομία, Δημόσια Διοίκηση

Θέμα επίλυσης: Πληροφόρηση επιχειρήσεων, Τρόπος εργασίας, διοίκησης και κινητοποίηση προσωπικού, Συγκέντρωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, διαμοίραση και ανάλυση.

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: https://symvoulos.chamber.cloud/c/symvoulos-online/17

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.