Κριτήρια αποδοχής καινοτομίας

Κάθε καινοτομία που υποβάλλεται, θα γίνεται αποδεκτή με βάσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Αποδεχόμαστε φόρμες υποβολής καινοτομίας που έχουν καταχωρηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.innovation.gov.gr στον σύνδεσμο Φόρμα Υποβολής Καινοτομίας
  • Γράψε απλά και καθαρά, αποφεύγοντας πολύ μεγάλες προτάσεις.
  • Η καινοτομία που υποβάλεις πρέπει να συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας
  • Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ακρωνύμιο, γράψε το πλήρες την πρώτη φορά.
  • Συμπλήρωσε κάθε τμήμα της φόρμας υποβολής καινοτομίας. Αν μια ενότητα είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί επειδή οι ακριβείς πληροφορίες δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, μην τις παραλείπεις. Αντ 'αυτού, παράθεσε ορισμένες προκαταρκτικές πληροφορίες, υπόδειξε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή εξήγησε πώς θα μετρηθούν τα μελλοντικά αποτελέσματα.
  • Μετά τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών θα εξετάσει τις πληροφορίες που καταχωρήθηκαν και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί σου προκειμένου να μας αποστείλεις συμπληρωματικό προωθητικό υλικό σχετικό με την καινοτομία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το λογότυπο του φορέα, φωτογραφίες ή/και τυχόν video, δημοσιεύσεις κλπ.
  • Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει τη δημοσίευση της καινοτομίας στο Αποθετήριο Καινοτομιών.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.