Η φόρμα αφορά τη συμμετοχή των Δημοσίων Οργανώσεων στη δράση του ΟΟΣΑ "Edge of Government"

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.