Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη Τρικκαίων 0 (0)

Η καινοτομία αφορά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός γραφείου εξυπηρέτησης Δημότη (helpdesk) που προσφέρει επικοινωνία και συλλογή αιτημάτων πολιτών: α) τηλεφωνικά (24310-20000), β) μέσω του Διαδικτύου (https://20000.trikalacity.gr), γ) μέσω MobileApp (Trikala CheckApp)
Δήμος Τρικκαίων

Smart City Δήμου Τρικκαίων 0 (0)

Η καινοτομία του Δήμου Τρικκαίων αφορά στην υλοποίηση και ενσωμάτωση στον οργανισμό του μιας νέας δομής (Τμήματος) που ονομάζεται "Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης" και υπάγεται απ' ευθείας στο Δήμαρχο. Η αποστολή του είναι πολλαπλή, αλλά μπορεί να συνοψιστεί στα εξής σημεία: α) καταγραφή, προτυποποίηση, απλοποίηση και ψηφιοποίηση υπηρεσιών. β) στρατηγική διοίκηση, σχεδιασμός και διοίκηση έργων. γ) μετρήσεις και προτυποποίηση σε επίπεδο πόλης (πχ. εφαρμογή ISO37101 στην πόλη).
Μποδοσάκιο γενικό νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

Ψηφιακή αποθήκευση εικόνων Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 0 (0)

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας παροχών υπηρεσιών υγείας, του εξορθολογισμού των δαπανών του νοσοκομείου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, η χρήση των φιλμς για την αποτύπωση των απεικονιστικών αποτελεσμάτων καταργήθηκε για τους εξωτερικούς ασθενείς των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
GOLIVE – Ανακοίνωση των χρόνων αναμονής του τμ. επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου Παπαγεωργίου

GOLIVE – Ανακοίνωση των χρόνων αναμονής του τμ. επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου Παπαγεωργίου 0 (0)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα με την επωνυμία Go-Live, για την ανάρτηση των χρόνων αναμονής του τμήματος των επειγόντων περιστατικών στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο, αποτελεί το «συνεκτικό δεσμό» ανάμεσα στον ασθενή που δυνητικά θα επισκεφθεί το αντίστοιχο τμήμα και το ΤΕΠ.
Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Forum Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς 0 (0)

Iστότοπος δημόσιας συζήτησης (Forum), σχεδιασμένος για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Διαδικτυακή (on line) διαδικασία, που θα αποτελέσει ένα σύστημα «ανοιχτής εγκυκλίου» και θα επιλύει άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες ή αμφισβητήσεις, θα παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς και θα κάνει κτήμα όλων των συμμετεχόντων καλές πρακτικές, πληροφορίες, έγγραφα ή άλλο υλικό που κάποιο μέλος διαθέτει.
Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email