ΑΝΚΟ

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δράσεων – ΑΝΚΟ 0 (0)

Σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) δράσεων της ΑΝΚΟ, για το διοικητικό και παραγωγικό εκσυγχρονισμό της, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εσωτερικά (in house) με στόχο την υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο γενικό νοσοκομείο Κοζάνης

Εφαρμογές ανοικτού κώδικα ακτινολογικού τμήματος Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου 0 (0)

Εγκατάσταση εφαρμογών ανοιχτού κώδικα για την διακίνηση και αποθήκευση εικόνων DICOM του ακτινολογικού τμήματος. Το Τμήμα Βιοϊατρικής του νοσοκομείου Κοζάνης σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής εγκατέστησε εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για διακίνηση, αρχειοθέτηση και αποθήκευση εικόνων DICOM του ακτινολογικού τμήματος.

ΕΔΙΤ - Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 0 (0)

Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου έχει στην αρμοδιότητα της περίπου 300 μονάδες υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Ιατρεία κλπ). Στην παρούσα φάση εγκαταστάθηκε εξοπλισμός τηλεϊατρικής σε 42 μονάδες αρμοδιότητας μας, συν ένα σταθμός στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Περιλαμβάνει 30 Σταθμούς με ιατρικά εργαλεία σε απομακρυσμένα σημεία: από τα Κύθηρα μέχρι το Καστελόριζο και μέχρι τη Λήμνο και τις Οινούσσες (Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία) 12 Σταθμούς σε Νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ και 1 στο ΕΚΕΠΥ. Το έργο στηρίζεται στο δημόσιο δίκτυο δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο γενικό νοσοκομείο Κοζάνης

Διασύνδεση μαγνητικού τομογράφου με το PACS του γενικού νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 0 (0)

Αποστολή ιατρικών εικόνων των μαγνητικών εξετάσεων των εσωτερικών ασθενών του φορέα Πτολεμαΐδας όπου διακομίζονται στον φορέα Κοζάνης για την υλοποίηση της μαγνητικής εξέτασης. Οι εξετάσεις αποστέλλονται διαδικτυακά με ασφαλή σύνδεση από τον μαγνητικό του φορέα Κοζάνης στο – open source – σύστημα αρχειοθέτησης και διανομής ιατρικών εικόνων του φορέα Πτολεμαΐδας το οποίο έχει αναπτυχθεί με ιδίους πόρους μέσα από το τμήμα Πληροφορικής του φορέα Πτολεμαΐδας.

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email