Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημότη Τρικκαίων 0 (0)

Η καινοτομία αφορά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός γραφείου εξυπηρέτησης Δημότη (helpdesk) που προσφέρει επικοινωνία και συλλογή αιτημάτων πολιτών: α) τηλεφωνικά (24310-20000), β) μέσω του Διαδικτύου (https://20000.trikalacity.gr), γ) μέσω MobileApp (Trikala CheckApp)
Δήμος Τρικκαίων

Smart City Δήμου Τρικκαίων 0 (0)

Η καινοτομία του Δήμου Τρικκαίων αφορά στην υλοποίηση και ενσωμάτωση στον οργανισμό του μιας νέας δομής (Τμήματος) που ονομάζεται "Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης" και υπάγεται απ' ευθείας στο Δήμαρχο. Η αποστολή του είναι πολλαπλή, αλλά μπορεί να συνοψιστεί στα εξής σημεία: α) καταγραφή, προτυποποίηση, απλοποίηση και ψηφιοποίηση υπηρεσιών. β) στρατηγική διοίκηση, σχεδιασμός και διοίκηση έργων. γ) μετρήσεις και προτυποποίηση σε επίπεδο πόλης (πχ. εφαρμογή ISO37101 στην πόλη).
Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο γενικό νοσοκομείο Κοζάνης

Υποδομές διαμοιρασμού δικτύου & μηχανοργάνωσης Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου 0 (0)

Υψηλή διαθεσιμότητα κεντρικής μηχανοργάνωσης, εφαρμογών, εικονικών μηχανών και δικτύου. Δημιουργήθηκαν εφεδρικές υποδομές διαμοιρασμού των υπηρεσιών δικτύου και μηχανοργάνωσης για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας των μηχανογραφημένων υπηρεσιών υγείας.
Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email